Odległość ogrodzenia domu od drogi

2011-08-01 21:46

W jakiej odległości od osi drogi powiatowej mogę postawić ogrodzenie? Kiedyś stał tam płot ze sztachet, ale z biegiem lat uleg zniszczeniu i teraz chciałabym postawić słupki i pociągnąć siatkę (bez murków). Jaką muszę zachować odległość od osi drogi??

W danym stanie faktycznym wskazać należy, że nie istnieje jeden przepis, który regulowałby przedmiotową problematykę. W celu uzyskania jednoznacznej odpowiedzi zalecamy skierowanie przedmiotowego pytania do właściwego wydziału starostwa. Należy mieć bowiem na uwadze również przepisy prawa miejscowego.