Czy farby akrylowa i lateksowa to ten sam rodzaj farby?

2011-10-12 16:18 TIKKURILA

Czy farba akrylowa nie jest farbą lateksową? Wg mojej wiedzy, każda farba zdyspergowana w wodzie to farba lateksowa. Czyżbym się mylił? Proszę więc o konkretną informację: czy akrylowa farba Tikkurila Optiva 5 jest farbą lateksową czy nie?

Należy rozróżnić dwie strony związane z nazewnictwem farb – pierwsza związana jest z rodzajem użytego do produkcji farby spoiwa. I tak, jeśli używamy spoiwa akrylowego to mówimy o farbie akrylowej, jeśli winylowego to winylowej, alkidowego to alkidowej, etc. Nazwa taka nie niesie za sobą żadnej innej informacji o produkcie – mówi tylko z jakiego spoiwa jest zrobiona.
Druga strona to tzw. opis marketingowy – w tym przypadku dla wodorozcieńczalnych wewnętrznych stosowane są dwa opisy – farba emulsyjna oraz farba lateksowa. Należy zaznaczyć, że te pojęcia nie mają nic wspólnego z rodzajem użytego spoiwa. Pojęcie „emulsyjna” stosuje się do farb, które, ogólnie mówiąc charakteryzują się niskimi parametrami użytkowymi (brak lub niewielka odporność mechaniczna, przeważnie produkty białe lub w gotowych kolorach, stopień połysku – pełny mat lub mat). Pojęcie „lateksowa” stosuje się do farb charakteryzujących się dobrymi lub wysokimi parametrami użytkowymi (wysoka odporność mechaniczna, dostępne w wielu stopniach połysku, występujące jako produkty do barwienia oraz w gotowych kolorach).

Jak wynika z powyższego farbą lateksową może być zarówno produkt akrylowy, jak i winylowy.
Odpowiadając na pytanie związane z Optivą 5 – jest to akrylowa (bo takie użyto spoiwo) farba lateksowa (bo parametry powłoki pozwalają na użycie tego określenia).

KOMENTARZE