Jaka powinna być receptura betonu C30/37?

2016-09-20 15:17

Mam trzy pytania. Jaka jest receptura (proporcje składników) na przygotowanie betonu C30/37 (B37) w betoniarce? Pustaki, z których buduję dom mają nośność 2,5 MPa. Czy do ich murowania można zastosować zaprawę M10 czy trzeba zastosować zaprawę M2? Czy ściany fundamentowe powinno się murować tylko na zaprawą cementową, a nie cementowo-wapienną lub wykonaną z zastosowaniem plastyfikatora stanowiącego zamiennik wapna?

Odpowiedź 1: Beton B37 to beton konstrukcyjny o stosunkowo dużej wytrzymałości. Beton tej klasy należy zamówić w specjalistycznej betoniarni, która ma stosowny sprzęt oraz zatrudnia personel z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami. Betonu tej klasy nie da się wyprodukować bez odpowiedniego projektu technologicznego, który podaje między innym odpowiedni stos okruchowy dla kruszywa oraz wagowe proporcje innych składników. Nie jest możliwe ustalenie receptury betonu B37 za pomocą podania proporcji objętościowych, jak to się dzieje w przypadku zapraw.

Odpowiedź 2: Czy projekt budowlano–wykonawczy budynku dopuszcza na ściany konstrukcyjne pustaki o tak niskiej wytrzymałości na ściskanie? Dla pustaków o wytrzymałości 2,5 MPa stosowanie zaprawy M10 jest zbędne i nieproporcjonalne do cech mechanicznych pustaków.

Odpowiedź 3: Nie jest prawdą, że plastyfikatory są zamiennikiem wapna ponieważ nie zapewniają wielu pozytywnych właściwości zaprawie i konstrukcji murowej, które daje wapno. Dodatkowo, plastyfikator powinien być dozowany wagowo, a że stanowi poniżej 5% wagi cementu to jego dokładne dozowanie na budowie jest bardzo trudne. Złe dozowanie plastyfikatora doprowadzić może do wykonania zaprawy o zaniżonej wytrzymałości na ściskanie, a także zaniżonej szczelności i mrozoodporności. Ściany fundamentowe powinny być zabezpieczone hydroizolacją. Zaprawa cementowo-wapienna będzie więc i tak chroniona przed wodą, a mur na niej wzniesiony okaże się  bardziej stabilny niż wznoszony na zaprawie cementowej z plastyfikatorem dozowanym na budowie.