Budowa domu a źle wytyczone granice budynku

2011-03-15 11:25

Na początku budowy zleciliśmy wytyczenie posadowienia domu jednorodzinnego geodecie z odpowiednimi uprawnieniami. Geodeta przyjechał z pomocnikiem oraz odpowiednim oprzyrządowaniem, wytyczył granice budynku, wbijając drewniane paliki. Następnie ekipa budowlana wybudowała budynek do stanu surowego otwartego. To było w 2008 (prace wykończeniowe dachu były prowadzone na początku roku 2009). W grudniu 2010 r. okazało się że dom nie jest posadowiony w odpowiednim miejscu, według map znajdujących się w zakładzie katastralnym. Tam nałożono budynek na mapie posługując się miedzy innymi zdjęciami z lotu ptaka. Z tej mapy wynika ze budynek jest przesunięty o cale 10 metrów od poprawnej lokalizacji i tym samym jego część znajduje się na działce która do nas nie należy. Gdzie możemy się udać z takim problemem i od czego zacząć procedurę prawna? W stosunku do czego geodeta wyznacza położenie budynku? Czy są to słupki graniczne działki? A jeśli są one błędnie postawione, to czy gmina jest za to odpowiedzialna? Czy geodeta ponosi prawną odpowiedzialność za swoją pracę?

Przyczyn nieprawidłowego usytuowania budynku może być wiele. Może to być m.in. błędne położenie słupków granicznych, czy też nierzeczywiste odzwierciedlenie map. W końcu błąd geodety.

W zależności od rodzaju uchybień odmiennie może kształtować się odpowiedzialność poszczególnych podmiotów lub instytucji. W związku z powyższym zalecamy bezpośredni kontakt z prawnikiem, który po dokładnej analizie sprawy ustali odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość, jak również określi możliwe drogi działania. Informujemy jednocześnie o treści przepisu z art. 231 k.c., który nierzadko w analogicznych sprawach znajduje zastosowanie:

Art. 231. § 1. Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
§ 2. Właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.