fundamenty

2011-08-21 22:15

witam interesuje mnie orientacyjny koszt zrobienia płyty fundamentowej z systemem ogrzewania połogowego w obiegu zamkniętym.proszę o odpowiedż na maile

KOSZT WYKONANIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
Koszt wykonania płyty fundamentowej uzależniony jest od wielu czynników. Pierwszym etapem jest wykonanie podbudowy płyty fundamentowej. W tym celu należy usunąć humus oraz warstwy nienośne gruntu. Jak głęboki ma być wykop, powiedzą nam wykonane wcześniej badania geologiczne gruntu. W miejsce usuniętego humusu układa się warstwowo podsypkę żwirowo-piaskową i odpowiednio się ją zagęszcza. Kolejnym etapem jest ułożenie instalacji , przyłączy i specjalnych przepustów do wprowadzenia do budynku wszystkich mediów. Po ułożeniu hydroizolacji (izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej), układana jest izolacja termiczna, w przypadku zastosowania do tego celu styropianu, musi on mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz grubość, aby zapobiec ucieczce ciepła. Następnie wykonywana jest płyta żelbetowa. System grzewczy może być wykonany w płycie fundamentowej – dom pasywny, lub ułożony na płycie fundamentowej w przypadku budowy domu energooszczędnego. Grubość płyty fundamentowej, klasa betonu zastosowanego do wykonania płyty oraz ilość zbrojenia wynikają z obciążeń przekazywanych przez budynek oraz stopnia nie jednorodności gruntu. Orientacyjny koszt wykonania płyty fundamentowej, czyli poziomu zerowego budynku z dociepleniem, można znaleźć na stronie internetowej płyty fundamentowe.pl w zakładce kalkulator.

Ryszard Trześniowski