Ekonomiczne ogrzewanie

2011-04-13 12:04

Jakie dane są potrzebne do obliczenia najlepszego (taniego i wydajnego) systemu ogrzewania? Czy są państwo w stanie wirtualnie udzielić takiej informacji na podstawie danych podstawowych?

Kluczowym parametrem jest moc start budynku wynikająca z przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz z podgrzewania napływającego z zewnątrz powietrza wentylacyjnego. Na tej podstawie można dopiero dobrać urządzenia grzewcze.
W optymalnym, a więc dostosowanym do konkretnego budynku oraz potrzeb jego użytkowników, doborze urządzeń grzewczych może pomóc projektant lub instalator, który po zapoznaniu się ze szczegółowymi parametrami technicznymi obiektu, przedstawi możliwe warianty oraz ofertę cenową, a także przybliżone koszty eksploatacji. Aby nawiązać kontakt z osobami do tego celu przeszkolonymi, proszę skorzystać ze spisu zakładów autoryzowanych marki Vaillant, który znajduje się na stronie:
http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/adresy-1/najblizszy_partner [vaillant.pl]