dwa piece - jeden komin

2013-10-14 11:04

Witam, Przeczytałem odpowiedź na pytanie w sprawie komina: (http://muratordom.pl/eksperci/pytania/dwa-piece-jeden-komin/22672/) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (D.U. 75 poz. 690 z p.zm.) § 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2. 2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu. 3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego. Ponieważ pkt. 2 dopuszcza podłączenie dwóch pieców do jednego komina przy zachowaniu pewnych warunków, proszę o wyjaśnienie jakie piece to "Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie"? Mam podłączony zwykły piec c.o. (bez nadmuchu) w piwnicy, a na wyższej kondygnacji chciałbym podłączyć do tego samego komina kozę z płaszczem wodnym. W zimie ma być używana wyłącznie koza, a w lecie wyłącznie piec c.o. do grzania wody. Piec c.o. ma szczelne zamknięcie, a w rurze kominowej z kozy będzie zastosowany pełny (szczelny) szyber. Koza ma również szczelne zamknięcie, bo powietrze jest doprowadzone z zewnątrz. Czy to wystarczy? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Sebastian

Szanowny Panie Podobnie jak firma Vaillant, również dział techniczny Schiedel nie jest uprawniony do interpretacji przepisów prawa budowlanego. Zdecydowanie powinien Pan swoje pytanie skierować do Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zwracamy jednak uwagę, iż kominek z płaszczem wodnym nie jest piecem lecz kotłem grzewczym, w związku z czym wydaje się nam wątpliwe, aby mieściło się w definicji urządzenia przywołanego przez § 145.2. cytowanego rozporządzenia.