Wyłącznik różnicowoprądowy: zastosowanie w instalacji elektrycznej

Wyłącznik różnicowoprądowy jest koniecznym elementem instalacji elektrycznej. Służy przede wszystkim do ochrony ludzi przed porażeniem prądem w razie dotyku - bezpośredniego lub pośredniego.

Najnowsze artykuły