Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - zmiany od stycznia 2018 roku

Klaudia Łapińska - radca prawny

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, mają być dostosowane do aktualnych technologii wykorzystywanych w budownictwie. Ich głównym celem jest przyspieszenie procesu realizacji inwestycji i, co najważniejsze, mają być bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla inwestora, co pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Najnowsze artykuły