Prawidłowa hydroizolacja pomieszczeń w gruncie (piwnice, garaże, kotłownie)

Materiał sponsorowany Weber

Wymagania stawiane podłogom w strefach o zwiększonej wilgotności, takich jak garaż, czy piwnica to standardy zabezpieczające całą konstrukcję budynku przed niszczycielskim działaniem wilgoci. Zastosowanie nieodpowiednich materiałów lub nienależycie wykonane prace, mogą bardzo szybko doprowadzić do przenikania wody do pomieszczeń i wnikania jej w elementy konstrukcyjne obiektu. Czym więc i w jaki sposób prawidłowo wykonać hydroizolację takiego pomieszczenia?

Najnowsze artykuły