Kary za split payment: brak oznaczenia na fakturze

Wiktor Kalinowski - prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu prawa budowlanego i nieruchomościowego

Za niestosowanie się do wprowadzanych nowelizacją obowiązków związanych ze split payment będą grozić surowe kary finansowe. Dotyczy to zarówno sprzedawcy towarów bądź usług wystawiającego fakturę, jak i nabywcy, który fakturę taką realizuje.

Najnowsze artykuły