Wymiana kotła na pompę ciepła. Ile teraz zapłacę za ogrzewanie?

2021-02-24 16:21 Materiał sponsorowany
Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
Autor: Galmet

Krajowy Doradca ds. pomp ciepła Galmet przedstawia realne korzyści z wyboru ekologicznego systemu grzewczego - powietrznej pompy ciepła - do ogrzewania domu i wody użytkowej. Porównanie kosztów użytkowania w perspektywie kilkunastu lat pokazuje, dlaczego zamiana kotła c.o. na system ogrzewania korzystający z energii odnawialnej to świetna decyzja także wtedy, gdy nie możemy zastosować ogrzewania podłogowego.

Założenia projektowe oraz parametry instalacji

W domu wzorcowym zastosowano powietrzną pompę ciepła Airmax2, która zasila klasyczną instalację grzejnikową do ogrzewania budynku oraz wymiennik c.w.u. – zbiornik wody użytkowej. Kalkulację korzyści przedstawiono przyjmując następujące parametry:

Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
Autor: Galmet Tab. 1 - Założenia projektowe i parametry przyjęte w obliczeniach

Składowe instalacji grzewczej z pompą ciepła

Do wyliczeń przyjęliśmy następujący wariant instalacji:

  • Airmax2 12 GT – pompa ciepła powietrze-woda w klasie energetycznej A++, nominalnej mocy grzewczej 11 kW i COP na poziomie 4,72 (przy A7W35, zgodnie z normą EN 14511).
  • Maxi 300 Galmet – ekonomiczny wymiennik c.w.u. o poj. nominalnej 300 l przeznaczony do pomp ciepła. 
  • Bufor c.o. SG(B) 400 o powiększonej wężownicy spiralnej przeznaczony do pomp ciepła. Bufor ten zawiera wężownicę o dużej powierzchni, która pełni rolę wymiennika glikol-woda. Przy zastosowaniu instalacji grzejnikowej zaleca się stosowanie bufora w układzie z pompą ciepła, ze względu na niską bezwładność cieplną grzejników (brak bufora powodowałby częste załączenia pompy ciepła, co wpływałoby na szybsze jej zużycie).
Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
Autor: Galmet Rys. 1 - Powietrzna pompa ciepła Airmax2 12
Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
Autor: Galmet Rys. 2 – Schemat instalacji z wymiennikiem pośredniczącym w postaci zbiornika buforowego

W tym układzie instalacja będzie wypełniona dwoma różnymi czynnikami.

Pompa ciepła Airmax2 montowana jest na zewnątrz budynku. Z tego powodu w części instalacji łączącej pompę ciepła z instalacją wewnątrz budynku stosowany jest czynnik, który nie zamarznie. Czynnikiem tym jest glikol, dla którego temperatura krzepnięcia wynosi co najmniej -30°C. Glikolem można wypełnić również całą instalację wewnętrzną, w tym grzejniki.

W sytuacji, gdy instalacja grzewcza wewnątrz budynku zostanie wypełniona wodą, zachodzi konieczność zastosowania wymiennika pośredniczącego, który zapewni przekazanie energii cieplnej na styku glikol - woda. Wymiennikiem pośredniczącym może być wymiennik płytowy lub bufor c.o. z wężownicą o powiększonej powierzchni wymiany ciepła, łączący w sobie funkcję bufora i wymiennika: SG(B) 400 produkcji Galmet.

Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
Autor: Galmet Rys. 3 - Zbiornik buforowy SG(B) 400 z maksymalnie dużą wężownicą spiralną

Nawet z wymiennikiem pośredniczącym pomiędzy pompą ciepła powietrze-woda, a grzejnikami instalacja i tak jest prostsza niż w przypadku układu z gruntową pompą ciepła wewnątrz budynku.

W systemie z powietrzną pompą ciepła nie zachodzi konieczność wykonania dolnego źródła, tak jak w przypadku gruntowych pomp ciepła. Dolne źródło dla pompy ciepła powietrze-woda to powietrze atmosferyczne. Żeby pompa mogła z niego odpowiednio korzystać należy odpowiednio ustawić urządzenie przy budynku, pamiętając o zachowaniu odpowiednich odległości od otaczających elementów. Optymalne umieszczenie urządzenia względem kierunków świata ma na celu uzyskanie jak najbardziej korzystnych temperatur powietrza.

Pozostałe założenia dla instalacji grzewczej

Podstawowe znaczenie przy doborze mocy pompy ciepła ma łączne zapotrzebowanie cieplne na cele c.o. i c.w.u. które ma zapewnić źródło ciepła. Szacowane wartości dla naszego budynku wzorcowego podajemy w poniższej tabeli.

Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
Autor: Galmet Tab. 2 - Łączne zapotrzebowanie cieplne na cele c.o. i c.w.u. w budynku

Zwróćmy uwagę, że mimo zastosowania powietrznej pompy ciepła wg symulacji nie zachodzi konieczność dogrzewania dodatkowym źródłem np. w postaci grzałki elektrycznej. Aspekt ten jest uzależniony od przyjętej w doborze temperatury biwalencyjnej oraz temperatur panujących w danej lokalizacji. W analizowanym doborze budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, a dokładnie we Wrocławiu.

W ciągu roku łączna ilość energii cieplnej potrzebnej w tym budynku wyniesie zatem 12 256 kWh.

Do wyprodukowania niezbędnej ilości energii cieplnej, czyli 12 256 kWh pompa ciepła Airmax2 12GT pobierze następującą ilość energii elektrycznej:

  • do ogrzania budynku: 2 578 kWh/rok,
  • do przygotowania c.w.u.: 1 032 kWh/rok.

Łączny koszt takiego ogrzewania otrzymamy mnożąc obliczoną zużywaną ilość energii elektrycznej przez cenę 0,6 zł/kWh.

Roczne koszty energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. wyniosą zatem tylko 2 166 zł brutto.

To bardzo efektywne rozwiązanie. Należy zwrócić uwagę, że sumaryczny czas pracy pompy ciepła dla ogrzewania budynku to tylko 1 047 godzin w roku, a czas pracy na potrzeby przygotowania ciepłej wody to zaledwie 347 godzin w roku.

Porównanie kosztów do innych źródeł ciepła

Porównanie kosztów ogrzewania dla różnych sposobów zasilania instalacji grzewczej pokazujemy na wykresie nr 1.

Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
Autor: Galmet Wykres 1 - Porównanie kosztów ogrzewania (w zależności od przyjętych cen nośników energii) dla różnych sposobów zasilania instalacji grzewczej

Pompa ciepła wypada ewidentnie najlepiej.

Wyraźnie widać, że w przypadku wykorzystania powietrznej pompy ciepła do ogrzewania domu koszty eksploatacyjne są najniższe. Wyniki obliczeń potwierdzają, że system z pompą ciepła Airmax2 (c.o. i c.w.u.), w stosunku do konwencjonalnych źródeł zasilania budynku w energię cieplną, jest zdecydowanie najtańszy w użytkowaniu. Jest też rozwiązaniem bezobsługowym. Należy też pamiętać o wyjątkowym komforcie użytkowania tego ekologicznego rozwiązania. Pełną kontrolę nad pompą ciepła Airmax2 zapewnia nam nie tylko specjalny serwis www, ale także intuicyjna aplikacja. Cała wytwarzana przez omawianą pompę ciepła energia cieplna pochodzi natomiast ze źródeł odnawialnych co pozytywnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Wybierając pompy ciepła Galmet właściciele modernizowanych domów mogą otrzymać nawet 60% dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”, dotacje z programów lokalnych i skorzystać z ulgi podatkowej. W praktyce więc inwestycja zwraca się już po kilku latach.

Dowiedz się więcej

Szczegółowych informacji na temat korzyści z doboru optymalnego systemu ogrzewania dla danego budynku udzielają specjaliści Krajowego Centrum Doradztwa Techniki Grzewczej Galmet. Eksperci są dostępni od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 77 403 45 60 oraz pod adresem poczty elektronicznej pompyciepla@galmet.com.pl

Ekspertka
Wymiana pompy ciepła - obliczenia ekspertki Galmet
mgr inż. Julia Sobaszek, Krajowy Doradca ds. pomp ciepła Galmet
Czyste powietrze z Muratorem

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” termomodernizacja domu stała się łatwieja. Jednak nadal jest to przedsięwzięcie wymagające podjęcia wielu ważnych decyzji. Jak co roku postanowiliśmy włączyć się do akcji ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Czyste powietrze z Muratorem”. Do wygrania cenne nagrody ufundowane przez partnerów akcji: firmy Fakro, Knauf Insulation, Galmet i Wiśniowski.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE