Tynkowanie natryskowe (maszynowe). Kompendium wiedzy

2022-08-04 12:24 Materiał sponsorowany
Farby KABE
Autor: Farby KABE

Wszystko, co musisz wiedzieć o tynkowaniu natryskowym. Poznaj wskazówki, porady oraz sprawdzone produkty do tynkowania maszynowego.

Spis treści

 1. Główne zalety natrysku mas tynkarskich
 2. Przy jakiej pogodzie można nakładać tynk maszynowy?
 3. Przygotowania podłoża pod tynkowanie maszynowe
 4. Gruntowanie
 5. Przygotowanie masy do aplikacji
 6. Technika natryskowej aplikacji tynku
 7. Wysychanie tynku maszynowego
 8. Wskazówki wykonawcze
 9. Najczęstsze błędy wykonawcze 
 10. Produkty linii AKORD do tynkowania maszynowego

Główne zalety natrysku mas tynkarskich

 • Wyższe tempo aplikacji mas tynkarskich
 • Wyższa o 10÷15% wydajność w stosunku do tynków nakładanych ręcznie (niższe koszty materiału)
 • Mniejsze zapotrzebowanie na siłę roboczą (niższe koszty robocizny)
 • Bardziej jednorodna i wyraźna faktura wyprawy tynkarskiej (lepszy efekt)
 • Łatwa aplikacja także na powierzchniach zakrzywionych, krzywoliniowych oraz poziomych (szerszy zakres stosowania)
 • Szeroka paleta mas tynkarskich opracowana pod kątem natrysku
 • Łatwiejsze wykonywanie odcięć i przerw roboczych

Poznaj technikę natryskowego nakładania nowoczesnych tynków KABE AKORD.

Przy jakiej pogodzie można nakładać tynk maszynowy?

Temperatura powietrza i podłoża: od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza: ≤ 75%

Pogoda: bezwietrzna (ewentualnie zastosowanie szczelnych plandek ochronnych) 

Przygotowania podłoża pod tynkowanie maszynowe

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego.  W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu podłoże wyrównać i wygładzić zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania.

Gruntowanie

Przed natryskiem tynku podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem dla danej masy tynkarskiej. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Zalecamy zastosowanie preparatu podbarwionego pod kolor tynku. UWAGA! Bezpośrednio przed aplikacją należy zabezpieczyć wszelkie elementy budynku, które nie są przeznaczone do tynkowania.

Systemy ociepleń KABE THERM
Autor: Farby KABE

Przygotowanie masy do aplikacji

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,1 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

Technika natryskowej aplikacji tynku

Masę tynkarską nakładać na podłoże przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 4-6 mm. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 0,5÷0,6 m.

Wysychanie tynku maszynowego

Czas schnięcia nałożonej na akrylowej podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin, zaś masy polikrzemianowej i silikonowej po 24 godzinach. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po ok. 48 godzinach. UWAGA! Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

Wskazówki wykonawcze

Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu tynkowania maszynowego narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich plandek ochronnych.

Najczęstsze błędy wykonawcze 

EFEKT PRZYCZYNA
Cieniowanie na elewacji Natrysk przeprowadzony nierównomiernie
Widoczne prześwity do podłoża Warstwa tynku natryśnięta zbyt cienko
Widoczne „kratery” po natrysku Warstwa tynku natryśnięta na zbyt grubą warstwą
Bardzo duże straty materiału podczas natrysku Ustawiono zbyt duże ciśnienie na kompresorze bądź na pistolecie
Bardzo duże straty materiału, podczas natrysku występuje „plucie” na pistolecie Ustawiono zbyt małe ciśnienie na kompresorze bądź na pistolecie
Blokuje się dysza podczas aplikacji Niepoprawnie dobrana dysza do wielkości uziarnienia lub zatkana dysza w pistolecie
Spadek ciśnienia na pistolecie Niesprawny kompresor
Zbyt mała ilość kruszywa w stosunku do części płynnej Źle dobrany model pistoletu, źle dobrane ciśnienie lub przytkany wylot dyszy

Produkty linii AKORD do tynkowania maszynowego

PERMURO AKORD – Akrylowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

Główne zalety

 • wysoka odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne
 • wysoka wydajność
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów
 • szeroka paleta kolorów
 • szybka i łatwa aplikacja

Przeznaczenie

Do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.

Produkty FARBY KABE do tynkowania maszynowego
Autor: Farby KABE

NOVALIT T AKORD – Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

Główne zalety

 • mineralny charakter
 • niskoalkaliczny odczyn (pH 8÷9,5)
 • wysoka odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne
 • wysoka wydajność
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów
 • szybka i łatwa aplikacja

Przeznaczenie

Do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem NOVALIT GT.

Tynki od FARBY KABE
Autor: Farby KABE

ARMASIL T AKORD – Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

Główne zalety

 • najwyższa odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne
 • niska nasiąkliwość powierzchniowa
 • wysoka wydajność
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów,
 • szybka i łatwa aplikacja

Przeznaczenie

Do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach  oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie zalecana na obiektach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia oraz w systemach wykończeniowych stosowanych na ścianach wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, ceramika poryzowana). Dobrze sprawdza się na budynkach zlokalizowanych w pobliżu dróg i zakładów przemysłowych. Po zwilżeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt „odpychania” cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem ARMASIL GT .

Tynki od FARBY KABE
Autor: Farby KABE

MOZAIKER AKORD COLORATO – Mozaikowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

Główne zalety

 • wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej wyprawy tynkarskiej z połyskującą miką
 • możliwość tworzenia również własnych kompozycji kolorystycznych
 • szybki i łatwy w nakładaniu techniką natryskową AKORD
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne
 • niska nasiąkliwość powierzchniowa i dobra paroprzepuszczalność
 • wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych

Przeznaczenie

Do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie zalecana na obiektach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT

MINERALIT T AKORD – Mineralna zaprawa tynkarska do natrysku maszynowego

Główne zalety

 • niepalna wyprawa tynkarska
 • estetyczna, biała i jednolita faktura wyprawy
 • mineralny charakter
 • wysoka paroprzepuszczalność
 • naturalna odporność na porost glonów i grzybów
 • duża wydajność
 • szybka i łatwa aplikacja

Przeznaczenie

Do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie zalecana w niepalnych systemach wykończeniowych stosowanych na ścianach i sufitach wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, ceramika poryzowana). Przed nakładaniem zaprawy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MINERALIT GT .

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie