Niewystarczające ocieplenie domu - jak polepszyć termoizolację budynku?

2019-08-14 12:45 MATERIAŁ SPONSOROWANY - Termo Organika
Termo Organika
Autor: Termo Organika

„Docieplamy ocieplone”, czyli o czym warto pamiętać oraz jakie należy podjąć działania w celu poprawy ochrony cieplnej budynku, który ma niewystarczającą warstwę ocieplenia?

Zdarza się, że jakość ocieplenia starego domu, szczególnie dotyczy to budynków wybudowanych w latach 90., nie jest satysfakcjonująca. Dzieje się tak najczęściej ze względu na zbyt cienką warstwę styropianu lub jego kiepskie parametry, co z kolei przekłada się na wysokie koszty ogrzewania zimą. Właściciel, który zdecyduje się na docieplenie ocieplonego już domu powinien mieć na uwadze kilka kwestii. Przede wszystkim musi podjąć decyzję, które rozwiązanie będzie optymalne – zostawienie warstwy ocieplenia i dołożenie nowej, tym razem z odpowiednio dobranymi parametrami, czy zerwanie jej i ponowne wykonanie montażu izolacji.

Dynamiczny rozwój produktów i usług w branży budowlanej spowodował szeroki dostęp do materiałów i technologii, których zastosowanie w budownictwie, szczególnie mieszkaniowym, pozwala osiągnąć najlepsze efekty. Budynek mieszkalny jak wynika z nazwy pełni funkcję bytową, a dostępne technologie stosowane w budownictwie pozwalają osiągnąć różny stopień komfortu. Niezależnie jednak od zastosowanych rozwiązań zapewniających komfort użytkowania podstawowe założenia funkcjonalności budynku, pod względem ochrony cieplnej, również uległy zmianie. Pozycją wyjściową do zastosowania optymalnych rozwiązań, podnoszących komfort użytkowania budynku w ścisłej relacji z kosztami za ich zakup i późniejszą eksploatację, jest odpowiednio zaprojektowane i wykonane ocieplenie budynku od fundamentu aż po dach. Solidna izolacja cieplna całej bryły domu jest po prostu konieczna.

W jaki sposób ograniczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania lub chłodzenia budynku?

Najprostszą i zarazem najskuteczniejszą metodą jest ocieplenie budynku za pomocą materiałów termoizolacyjnych, dzięki którym możliwe jest eliminowanie strat energii. Warto pamiętać, że ciepło ucieka na zewnątrz przez źle zabezpieczone przegrody: dachy, podłogi i ściany. W przypadku ścian zewnętrznych najlepszy sposobem ograniczenia strat jest zastosowanie kompletnego systemu ociepleń, który pochodzi od jednego producenta, i w połączeniu z poprawnym wykonaniem prac ociepleniowych zapewnia skuteczną i trwałą ochronę ścian budynku przed wychłodzeniem.

Termo Organika
Autor: Termo Organika

Docieplenie ocieplenia – o czym należy pamiętać

Docieplając ściany zewnętrzne domu, które posiadają już warstwę ocieplenia, ale jej parametry są dalekie od standardów przyjętych dla budynków energooszczędnych, powstaje pytanie: co zrobić ze starym ociepleniem? Czy powinno się zostawić starą warstwę termoizolacji i na nią położyć nową czy zerwać starą warstwę i od nowa wykonać ocieplenie poprzez przyklejenie optymalnie dobranej warstwy izolacji cieplnej?

W pierwszej kolejności odpowiedzi należy szukać poprzez wykonanie oceny technicznej obecnego stanu elewacji.  Należy dokładnie sprawdzić stan i powierzchnię do której będą klejone kolejne płyty styropianowe. Jeżeli ocena wykaże, że obecne ocieplenie jest niestabilne i nadaje się do rozbiórki to sprawa jest prosta: demontaż starego i montaż nowego ocieplenia z zachowaniem wytycznych i zaleceń dostawcy kompletnego systemu ociepleń.

Natomiast w przypadku, gdy ekspertyza potwierdzi, że obecny układ jest stabilny należy ustalić indywidualny zakres prac (projekt), tak aby pierwotna i kolejna warstwa ocieplenia były stabilne, bezpieczne i funkcjonalne. Niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie lekkich i bardzo „ciepłych” płyt styropianowych Termo Organika z linii TERMONIUM, które przy mniejszej grubości (niż zwykły styropian), zapewnią zdecydowaną poprawę obecnego stanu. Płyty styropianowe w bardzo nieznaczny sposób obciążają istniejące ocieplenie, a jeden metr kwadratowy dodatkowej izolacji o grubości 10 cm to zaledwie 1,5 kg.

W przypadku ocieplenia na ocieplenie, zasady są podobne, ale w każdym przypadku należy indywidualnie rozpatrywać przypadek zachowując podstawowe wytyczne związane z oceną obecnego stanu i możliwości zastosowania optymalnego rozwiązania. Niezależnie jednak czy płyty styropianowe będą klejone do powierzchni ściany konstrukcyjnej budynku, czy do powierzchni istniejącego ocieplenia, to podłoże przed przyklejeniem płyt styropianowych powinno być zawsze stabilne, suche i czyste, bez warstw zmniejszających przyczepność, takich jak pył, kurz, zazielenienia, itp. Stare tynki, które wyraźnie się odspajają, złuszczające się warstwy farby i inne zabrudzenia należy usunąć. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to przed  przyklejeniem nowej  warstwy izolacji,  podłoże należy umyć i oczyścić ze skażeń biologicznych (grzyby, glony itd.). W tym celu można wykorzystać preparat biobójczy (np. Renowator fasad), a oczyszczoną i wyschniętą powierzchnię zaleca się zagruntować gruntem sczepnym. Po wyschnięciu gruntu należy przykleić płyty styropianowe za pomocą kleju do styropianu. Systemy ociepleń stosowane, jako „ocieplenie na ocieplenie” są mocowane obowiązkowo metodą klejenia (klej do przyklejania styropianu) i mocowania mechanicznego (łączniki mechaniczne – kołki), przy czym łączniki muszą być zakotwione w materiale konstrukcyjnym z jakiego zbudowana jest ściana. Dobór odpowiednich kołków wymaga podania łącznej grubości obecnego ocieplenia plus dodatkowej warstwy ocieplenia oraz rodzaju materiału konstrukcyjnego, z którego zbudowana jest ściana zewnętrzna budynku. Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Kolejne etapy prac ocieplenieowych: zatapianie siatki, gruntowanie, tynkowanie, podobnie jak i inne elementy uzupełniające w postaci narożników, listew wykończeniowych, obróbek wokół otworów okiennych, drzwiowych, itp. wykonuje się tak samo jak w przypadku ocieplania nowego budynku.

Termo Organika
Autor: Termo Organika
warto wiedzieć

 Najważniejsze informacje jakie należy zapamiętać:

  • Każdy przypadek należy traktować indywidualnie i przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy wykonać odpowiednią ocenę obecnego stanu i ustalić optymalne rozwiązanie;
  • Należy stosować tylko kompletne systemy ociepleń, które są sprawdzone pod względem kompatybilności (wszystkie elementy do siebie pasują).
Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE