Litera: Z

| muratordom.pl » Słownik » Litera: Z
 • Zabudowa jednorodzinna

  Budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie bliźniaczym, szeregowym, atrialnym lub wolno stojącym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub...

 • Zaparzenie drewna

  Zmiana barwy występująca w drewnie okrągłym i w świeżym materiale tartym, liściastym, nie mającym twardzieli, powstająca podczas składowania w ciepłej porze roku.

 • Zapotrzebowanie na ciepło

  Ilość ciepła potrzebna do pokrycia strat ciepła budynku, którą ma dostarczyć urządzenie ogrzewcze wg znormalizowanych warunków obliczeniowych.

 • Zaprawa

  Zaczyn zmieszany z kruszywem drobnym o ziarnach do 2 mm; w zależności od rodzaju użytego spoiwa rozróżnia się zaprawy cementowe, wapienne, gipsowe i inne.

 • Zawór zwrotny

  Zawór samoczynny umożliwiający przepływ cieczy wyłącznie w jednym kierunku.

 • Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

  1) Wkładki umieszczane w konstrukcjach żelbetowych w celu nadania im odpowiedniej wytrzymałości, głównie na rozciąganie i ścinanie. 2) Wykonywanie i ustawianie zbrojenia w...

 • Zład centralnego ogrzewania

  Określenie instalacji centralnego ogrzewania jako całości, tj. poziomy, piony, grzejniki, odpowietrzenia, armatura. Zwrot używany przy podawaniu objętości lub pojemności instalacji.

 • Znak bezpieczeństwa

  Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat.