Litera: W

| muratordom.pl » Słownik » Litera: W
 • Wałowanie

  1) Zabieg wykonywany w rolnictwie i ogrodnictwie, polegający na ugniataniu gleby, stosowany w celu zwiększenia podsiąkania wody z warstw głębszych, w celu pokruszenia brył, zniszczenia skorupy. ...

 • Wapno

  Materiał wiążący w postaci brył lub proszku uzyskany z wypalonego kamienia wapiennego. Z wapna przygotowuje się spoiwo budowlane powietrzne. 

 • Wapno palone

  Tlenek wapniowy CaO, biały, higroskopijny proszek, który łączy się gwałtownie z wodą wydzielając duże ilości ciepła. Jest stosowany do wyrobu zaprawy murarskiej i cementu, jako środek owadobójczy, do...

 • Wapno sucho gaszone (hydratyzowane)

  Jest sproszkowanym wodorotlenkiem wapnia Ca(OH)2, który uzyskuje się przez gaszenie wapna palonego w sposób przemysłowy małą ilością wody (około 65% masy wapna). Wapno hydratyzowane pakowane...

 • Warstwa wodonośna

  Warstwa utworów geologicznych, w których dzięki ich porowatości, licznym spękaniom lub innym próżniom, mogą się gormadzić wody gruntowe. Warstwa wodonośna podścielona jest utworami...

 • Wozówka (cegły)

  Dłuższa, boczna ściana cegły.

 • Wydajność studni (zasoby studni)

  Maksymalna ilość wody, którą można w sposób ciągły czerpać ze studni; wyrażona jest w m3/h.

 • Wykusz

  Nadwieszony występ na zewnętrznej ścianie budynku, nadwieszony powyżej parteru. Najczęściej o przekroju: prostokątnym, wielokątnym lub części koła. Wykonany na wysokości jednej lub kilku kondygnacji....

 • Wymiennik ciepła

  Urządzenie, w którym następuje wymiana ciepła między dwoma czynnikami (np. nagrzewnica, grzejnik c.o., skraplacz, chłodnica); zależnie od tego, czy czynniki te stykają się ze sobą bezpośrednio,...

 • Wysadzanie

  Zjawisko unoszenia budynku, będące wynikiem powiększania się objętości zamarzającej wody, która znajduje się w gruncie. Nie występuje ono w gruntach przepuszczalnych: piaskach, żwirach i pospółkach...

 • Wysadziny mrozowe

  Wzniesienia powierzchni gruntu spoistego (gliny, iły) wywołane zamarzaniem kapilarnie podciągniętej wody gruntowej do strefy przemarzania. Aby zapobiec awariom budowli, oparcie ich fundamentów na...