Litera: U

| muratordom.pl » Słownik » Litera: U
 • Ujęcie wody

  Miejsce poboru wody do zasilania instalacji wodociągowych np. rzek, zbiorników wodnych, studni, itp.

 • Układ połączeń

  Wzajemne usytuowanie współpracujących ze sobą elementów konstrukcji i system ich połączeń.

 • Utylizacja

  Wykorzystywanie produktów odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, jako surowców wtórnych dla dalszego ich przetworzenia.

 • Uzbrojenie terenu

  Ogół instalacji podziemnych i nadziemnych, doprowadzonych do działki budowlanej, obejmujący sieć wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, itp.

 • Uzdatnianie wody

  Poddawanie wody, pobieranej z dostępnego źródła naturalnego, określonym procesom w celu usunięcia z niej szkodliwych zanieczyszczeń, dezynfekcja wody oraz uzupełnianie niezbędnych dla...

 • Uziemienie

  Połączenie części urządzenia elektrycznego z ziemią za pośrednictwem elektrod umieszczonych w ziemi, oraz przewodu uziemiającego.