Litera: P

| muratordom.pl » Słownik » Litera: P
 • Pakuły

  Krótkie, splątane włókna lnu, konopi lub juty uzyskiwane podczas wstępnej obróbki słomy tych roślin.

 • Podciąg

  Belka o dużych wymiarach, na której opierają się inne belki danej konstrukcji.

 • Podłoga

  Warstwowy element wykończeniowy poziomej przegrody budynku, nadający jej wymagane cechy użytkowe (np. chemoodporność, zmywalność, izolacyjność cieplną, itp.) oraz estetyczne.

 • Portal

  Ozdobne obramowanie otworu wejściowego, na które składają się elementy architektoniczne i dekoracje rzeźbiarskie.

 • Pospółka

  Materiał sypki lub kawałkowy nie sortowany (np. węgiel, kruszywo budowlane). Odpowiednio zagęszczona jest bardzo dobrym gruntem do posadawiania budynków.

 • Powierzchnia całkowita

  Suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku (nadziemnych, podziemnych oraz przyziemnej), łącznie z powierzchnią loggi, galerii i ramp, mierzona po obrysie zewnętrznym ścian. Powierzchnię...

 • Powierzchnia użytkowa

  Powierzchnia pomieszczeń (na wszystkich kondygnacjach), które służą potrzebom bezpośrednio związanym z przeznaczeniem budynku lub jego wydzielonej części. Dla lokalu mieszkalnego jest to powierzchnia...

 • Powierzchnia zabudowy

  Powierzchnia rzutu poziomego mierzona po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej (gdy jej obrys wystepuje poza obrys kondygnacji przyziemnej).

 • Poziom zwierciadła dynamicznego wody

  Jest to zwierciadło wody w studni obniżone o depresję, czyli wartość o jaką opada zwierciadło w trakcie pompowania. Wartość depresji zależy od wielkości poboru wody ze studni i wyrażana jest w...

 • Prądy błądzące

  Prądy elektryczne, płynące w ziemi lub konstrukcji; ich powstawanie wiąże się z pracą urządzeń prądu stałego, w których biegun ujemny jest uziemiony.

 • Projekt budowlany

  Projekt określający sposób architektonicznego i technicznego rozwiązania obiektu budowlanego, sposób usytuowania i realizacji tego obiektu, rodzaje i sposób wykonywania robót budowlanych oraz, w...

 • Projekt wykonawczy (nazywany także technicznym)

  Zawiera szczegółowe rysunki i opisy, zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwalające na wybudowanie obiektu oraz wykonanie precyzyjnych kosztorysów. Obejmuje on szczegółowy projekt...

 • Przemieszczenie

  Zabieg mający na celu ochronę obiektu zabytkowego przed zniszczeniem na skutek przemian środowiska. Przemieszczenie może być dokonane w dwojaki sposób: - rozbiórki,...

 • Przewymiarowanie kotła

  Czyli dobranie kotła o większej mocy niż potrzebna do ogrzania domu.

 • Przewymiarowanie przekroju komina

  Zaprojektowanie przekroju większego niż to potrzebne do właściwego spalania w kotle grzewczym.

1 2 »