Litera: M

| muratordom.pl » Słownik » Litera: M
 • Marka cementu

  Liczba określająca minimalną wytrzymałość na ściskanie betonu wskutek zgniatania próbek, po określonym czasie twardnienia tego betonu, w warunkach normalnych.

 • Media

  Przenośniki, m. in. sieci energetyczne, cieplne, gazowe, wodne, telekomunikacyjne, ściekowe, itp. Wartość terenu budowlanego wzrasta w zależności od ilości dostępnych dla niego mediów.

 • Mieszanka betonowa

  Jednolita mieszanina składników betonu (kruszywo, cement, woda, dodatki), przed lub po zagęszczeniu, lecz przed rozpoczęciem twardnienia.

 • Mikrorozszczelnienie

  Dzięki zastosowaniu specjalnego okucia obwodowego okno można zamknąć albo szczelnie, albo tak, że pomiędzy ramą i ościeżnicą pozostaje niewielka szczelina, która umożliwia wentylację.

 • Mleko wapienne

  Zawiesina wodorotlenku wapniowego w wodzie, stosowana jako składnik farb murarskich, do odkażania i neutralizacji.

 • Mostek termiczny (cieplny)

  Miejsce przenikania chłodu przez izolację do przestrzeni izolowanej.