Litera: K

| muratordom.pl » Słownik » Litera: K
 • Kalenica

  Grzbiet dachu, górna, najczęściej pozioma krawędź dwóch połaci dachowych przeciwległych (tj. o liniach okapowych nie schodzących się w jednym punkcie).

 • Kapilarne podciąganie wody

  Podnoszenie się poziomu wody zachodzące w wąskich szczelinach lub cienkich rurkach.

 • Kapinosy

  Ukośne i wyżłobione podcięcie nadwieszonego elementu architektonicznego. Kapinos powoduje odrywanie się od niego kropel wody i chroni w ten sposób ściany przed zamakaniem.

 • Kawitacja

  Zjawisko polegające na tworzeniu się wewnątrz poruszającej się cieczy obszarów wypełnionych niejednorodną mieszaniną gazowej i ciekłej fazy danego płynu.

 • Klinkier

  1) Wyroby ceramiczne spieczone (cegła klinkierowa, płytki klinkierowe), odznaczające się wysoką wytrzymałością na ściskanie, odpornością na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i...

 • Kocioł dwufunkcyjny

  Kocioł podgrzewający wodę krążącą w instalacji centralnego ogrzewania i wodę na potrzeby użytkowe.

 • Konserwacja

  Z łacińskiego conservare zachować, utrzymać bez uszkodzenia. Polega na regeneracji zużytych części obiektu przez wzmocnienie, naprawę i uzupełnienie, w sposób nie rzutujący na jego wygląd....

 • Kosz dachu

  Zagłębienie w dachu służące do odprowadzania wody opadowej, utworzone przez dwie przyległe lub przeciwległe połacie dachowe.

 • Kruszywo

  Materiał sypki pochodzenia mineralnego (najczęściej) lub organicznego; cechą charakterystyczną kruszyw jest uziarnienie, stanowiące o podziale kruszyw na jednofrakcyjne, wielofrakcyjne lub...

 • Kruszywo naturalne

  Kruszywo powstałe w wyniku erozji skał (tj. oddziaływania wody, powietrza, temperatury), np. piasek, żwir, otoczaki. 

 • Kruszywo organiczne

  Kruszywo uzyskiwane z trocin, torfu, wełny drzewnej, trzciny, słomy rzepakowej, paździerzy, itp. Kruszywo organiczne stosowane jest do lekkich betonów porowatych. 

 • Kruszywo sztuczne

  Kruszywo uzyskane przez wypalenie w temperaturze spiekania odpowiednio przygotowanych glin, łupków, popiołów lotnych, itp. lub przez obróbkę żużla wielkopiecowego lub paleniskowego. 

 • Księga wieczysta

  Urzędowy rejestr prowadzony w celu ujawnienia stanu prawnego dotyczącego nieruchomości. Przez stan prawny nieruchomości należy rozumieć prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości tj. własność,...

 • Kubatura

  Objętość pomieszczenia lub budynku wyrażona w m3. Kubaturę budynku oblicza się mnożąc powierzchnię jego rzutu w obrysie ścian zewnętrznych przez jego wysokość.