Litera: I

| muratordom.pl » Słownik » Litera: I
 • Impregnacja

  Impregnowanie, nasycanie materiałów (drewna, papieru, wyrobów włókienniczych, itp.) środkami chemicznymi (impregnatami) zabezpieczającymi je przed działaniem czynników szkodliwych lub nadającymi im...

 • Inhibitor (katalizator ujemny)

  Katalizator, który powoduje zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej.

 • Inhibitor korozji (opóźniacz korozji)

  Substancja, która po wprowadzeniu w nieznacznej ilości do środowiska korozyjnego, powoduje wydatne zmniejszenie szybkości korozji. 

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Inżynier budowlany dokonujący w imieniu inwestora kontroli i odbioru prac na budowie, szczególnie robót konstrukcyjnych.

 • Instalacja otwarta (grawitacyjna)

  Instalacja grzewcza, która ma połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.

 • Instalacja zamknięta (ciśnieniowa)

  Instalacja grzewcza odizolowana od atmosfery (wyposażona w przeponowe naczynie wzbiorcze).

 • Izolacja

  Warstwa utrudniająca określone, wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów); w zależności od spełnianej funkcji wyróżnia się izolację akustyczną, cieplną, elektryczną, przeciwkorozyjną i inne.

 • Izolacyjność akustyczna przegrody

  Miara jakości akustycznej przegrody przez którą przenikają do pomieszczenia drgania akustyczne, których źródło znajduje się w innym pomieszczeniu. Zależy od powierzchni przegrody, jej grubości i...