Litera: G

| muratordom.pl » Słownik » Litera: G
 • Gaszenie wapna (lasowanie wapna)

  Łączenie wapna palonego z wodą (przez wymieszanie ręczne lub mechaniczne) w celu otrzymania plastycznego ciasta wapiennego lub mleka wapiennego.

 • Gąsior

  Dachówka o kształcie przystosowanym do krycia kalenic i grzbietów dachów. 

 • Gęstość objętościowa

  Stosunek masy materiału do jego objętości łącznie z porami.

 • Gips

  1) minerał, uwodniony siarczan wapniowy, ma duże zastosowanie w budownictwie i przemyśle budowlanym, jako materiał wiążący w postaci miałkiego proszku uzyskanego z wyprażonego kamienia gipsowego, z...

 • Glif

  Skośne płaskie ścięcie ościeży okiennych lub drzwiowych umieszczonych w grubych murach. Glify wykonuje się w celu zwiększenia dostępu światła lub poszerzenia przejścia.

 • Głębokość posadowienia

  Odległość między powierzchnią terenu a dolną powierzchnią fundamentów. Zależy od strefy klimatycznej, a jej minimalna wartość wynosi od 0,8 m do 1,4 m. Zachowanie tej głębokości zabezpiecza przed...

 • Główka cegły

  To najmniejsza powierzchnia boczna cegły. 

 • Grunt nasypowy (antropogeniczny)

  Grunt, którego ukształtowanie i położenie jest wynikiem działalności człowieka (np. hałdy, wysypiska); grunty nasypowe często przemieszane są z gruzem lub śmieciami i złożone bez zagęszczenia; są to...

 • Grunt organiczny

  Grunt pochodzenia roślinnego, powstały w zbiornikach wodnych i starych korytach rzek; grunty organiczne są słabe, dlatego nie nadają się do posadawiania budynków i określa się je jako nienośne.