Litera: D

| muratordom.pl » Słownik » Litera: D
 • Dach

  Przekrycie płaskie lub krzywiznowe, osłaniające pomieszczenia budowli przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem oraz przenoszące obciążenia od śniegu i wiatru. Dach składa się z konstrukcji...

 • Dachówka

  Małogabarytowy (o różnych kształtach i wymiarach) wyrób budowlany, wykonany z gliny ceglarskiej (dachówka ceramiczna), z zaprawy cementowej (dachówka cementowa), z drewna (gont drewniany), ze szkła...

 • Decybel

  Jednostka logarytmiczna równa 0,1 B (bela); stosowana m.in. do określania poziomu dźwięku (hałasu), mocy czy napięcia elektrycznego. Wartość wyrażana w decybelach [dB].

 • Deska

  Tarcica o grubości 12-50 mm. 

 • Deskowanie (szalunek)

  Konstrukcja jednorazowa, prowizoryczna (na ogół drewniana, z oddzielnych desek połączonych ze sobą) lub systemowa wielokrotnego użytku (stalowa lub ze sklejki wodoodpornej), używana przy produkcji...

 • Deskowanie tracone

  Konstrukcja jednorazowa na ogół z elementów żelbetowych lub betonowych, a także z materiałów izolacyjnych lub elewacyjnych, stanowiąca nierozbieralną (traconą) formę dla wykonywanego elementu...

 • Drenaż

  To ułożona wokół budynku instalacja, która zbiera i odprowadza nadmiar wody gruntowej na bezpieczną odległość; w małych oczyszczalniach ścieków drenaż służy do odprowadzania oczyszczonych wód...

 • Drewno budowlane

  Ogół wykonanych z drewna materiałów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych (np. tarcica, okrąglaki, boazeria).

 • Dylatacja

  Przerwa, szczelina o szerokości od kilku milimetrów do kilku centymetrów między dwoma przylegającymi do siebie budowlami lub elementami konstrukcyjnymi budowli o dużych rozmiarach. Dylatacja ma za...

 • Dźwięk

  Wrażenie słuchowe wywołane drganiami akustycznymi, czyli drganiami cząstek powietrza, ciała stałego albo cieczy. Źródłem dźwięku mogą być na przykład struny głosowe człowieka, instrumenty muzyczne,...