Litera: B

| muratordom.pl » Słownik » Litera: B
 • Badania gruntowe

  Ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych. 

 • Balkon

  Element budynku składający się z płyty poziomej i balustrady, występujący z lica zewnętrznej ściany budynku. Może być dostępny z jednego lub z kilku pomieszczeń kondygnacji nadziemnych.

 • Balustrada

  Lekka, na ogół ozdobna, pionowa przegroda w postaci ścianki pełnej lub ażurowej stanowiąca zabezpieczenie biegów schodowych, spoczników, tarasów, balkonów, galerii, mostów, płaskich dachów, itp. lub...

 • Bateria wodociągowa

  Armatura czerpalna (dwa kurki wodociągowe czerpalne zmontowane we wspólnym korpusie) zasilana wodą zimną i gorącą umożliwiająca jej mieszanie i dobór właściwej temperatury wody wypływającej.

 • Belka

  1) Poziomy lub pochyły element konstrukcyjny podlegający zginaniu; przeważnie ze stali (np. kształtownik), żelbetu lub drewna; oparty na dwóch lub więcej podporach; przenoszący obciążenia...

 • Beton

  Materiał budowlany (sztuczny kamień) utworzony w wyniku związania i stwardnienia mieszanki spoiwa (najczęściej cementu), wody oraz (w betonach kruszywowych) wypełniacza (piasku, żwiru). Zastosowanie...

 • Beton komórkowy

  Beton lekki (z kruszywem lub bez) o porowatej strukturze; otrzymywany przez spienienie zaczynu (zwykle cementowego) w wyniku dodania środków rozkładających się z wydzielaniem gazu (gazobeton) lub...

 • Beton komórkowy autoklawizowany

  Beton o gęstości do 750 kg/m3, o strukturze porowatej (w wyniku fizykochemicznych reakcji pomiędzy kruszywem i spoiwem, poddanych obróbce cieplnej), stosowany do produkcji drobno- i wielkowymiarowych...

 • Białkowanie (bielenie)

  Malowanie mlekiem wapiennym świeżych tynków wewnętrznych w budynkach (podkład przed malowaniem farbami emulsyjnymi), ścian nie wymagających otynkowania (np. w pomieszczeniach inwentarskich), płotów...

 • Budowla

  Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno...

 • Budynek

  Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny

  To budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym...

 • Budynek parterowy

  Budynek mający jedną kondygnację nadziemną. Poza jedną kondygnacją nadziemną budynek może mieć poddasze oraz dowolną liczbę kondygnacji podziemnych.

 • Budynek piętrowy

  Budynek mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych. Wśród budynków piętrowych rozróżnia się budynki jedno- i wielopiętrowe. Budynek jednopiętrowy ma 2 kondygnacje nadziemne, budynek dwupiętrowy -...

 • Bungalow

  Jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, najczęściej drewniany, otoczony werandami, typowy dla budownictwa kolonialnego.