Litera: A

| muratordom.pl » Słownik » Litera: A
 • Adaptacja

  Przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach (wynikających np. ze zmiany przepisów).

 • Aeracja

  1) Zorganizowana wymiana powietrza, zachodząca w sposób naturalny (wentylacja naturalna) wskutek działania wiatru oraz ciśnienia grawitacyjnego, przy ewentualnym wykorzystaniu odpowiednio...

 • Anodowanie (anodyzowanie, eloksalowanie)

  Elektrolityczne wytwarzanie na powierzchni przedmiotów z metalu (głównie aluminium) lub stopów (głównie aluminium i magnezu) cienkiej powłoki tlenków tych metali. Taka powłoka chroni metal przed...

 • Antresola

  Niskie pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe wydzielone z górnej części kondygnacji (głównie parteru).

 • Architektura

  Dyscyplina nauki i sztuki organizująca i kształtująca przestrzeń zewnętrzną (np. forma budynku, ukształtowanie zieleni, itp.) i wewnętrzną (np. aranżacja wnętrz) w sposób niezbędny dla zaspokojenia...

 • Armatura

  Ogólne określenie zaworów czerpalnych, baterii, zaworów i kurków odcinających, regulacyjnych, bezpieczeństwa, itp., a także wyposażenie rurociągów w różnego typu instalacjach sanitarnych i...

 • Asenizacja

  Usuwanie w higieniczny sposób nieczystości płynnych z danego terenu.