logo

 

Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont - może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić! Weź udział w konkursie i przyślij zgłoszenie!

Remont Roku 2017 - 16000

Przebudowa i remont budynku dawnej szkoły

Nasz dom po­sia­da nie­zwy­kłą hi­sto­rię, nie­gdyś mie­ści­ła się tu szko­ła nie­miec­ka, po­tem pol­ska, w dal­szej ko­lej­no­ści sklep. Dom wła­ści­wie upa­dał, gdy pod ko­niec lat 90. zmie­ni­li się wła­ści­cie­le, czyli my. Obec­nie pro­wa­dzimy agro­tu­ry­sty­kę. Mie­ści się tu rów­nież przy­tul­na ka­wia­ren­ka - ma­łe, ka­me­ral­ne wnę­trze wy­ma­rzo­ne na spo­tka­nia w gronie rodziny oraz przyjaciół. Udało nam się ocalić ten zabytkowy dom przed zniszczeniem, ale nadal wymaga on dalszych prac remontowych. https://www.facebook.com/lutynia13/

1. Poddasze - izolacja wewnętrzna - założenie regipsów - wykonanie podłogi - założenie instalacji elektrycznej - montaż WC - założenie okien dachowych

2. Termomodernizacja - odnowienie ceglanej elewacji zewnętrznej -wymiana okien

3. Wnętrze - odnowienie zabytkowej piwnicy w celu przystosowania przestrzeni do sprzedaży własnych przetworów - odnowienie ceglanych ścian - wymiana okien - założenie izolacji w celu usunięcia wilgoci - ocieplenie podłogi na gruncie

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY