logo

 

Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont - może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić! Weź udział w konkursie i przyślij zgłoszenie!

Stolarka okienna najnowszej generacji - energooszczędne szyby i profile

Aluplast
Tworzenie stolarki okiennej o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie moda i ciekawostka, to trwały i wyznaczony na długie lata kierunek rozwoju techniki okiennej. Coraz częściej klienci oczekują również, że systemy okienne poza doskonałymi właściwościami cieplnymi, będą oferowały również dodatkowe korzyści związane z designem, czy też możliwością tworzenia wielkogabarytowych i funkcjonalnych przeszkleń.

Kierunkiem, w którym od wielu lat następuje rozwój systemów okiennych jest dążenie do redukowania współczynnika przenikania ciepła okien, a co za tym idzie również ich poszczególnych składowych. W perspektywie dokonanych zmian w przepisach z tej drogi nie ma odwrotu, aczkolwiek poszukiwanie optymalnych rozwiązań możliwe jest na wiele sposobów.

Zgodnie z zapisami warunków technicznych wszystkie okna wprowadzane do obrotu od 1 stycznia 2017 r. i przeznaczone do pomieszczeń ogrzewanych muszą posiadać minimalny współczynnik przenikania ciepła na poziomie UW(max)=1,1 W/(m2 * K). Co więcej rozporządzenie pokazuje również jak te wymagania zostaną zaostrzone w pespektywie najbliższych kilku lat (od 01.01.2021 r. będzie to już UW(max)=0,9 W/(m2 * K), co może być pewnym wyznacznikiem dla osób, które chciałyby by ich inwestycja odpowiadała wymogom technicznym w przyszłości, a jednocześnie jest to wyznacznik właściwości jakie powinny posiadać okna energooszczędne. Zaostrzenie wymogów w najbliższych latach z pewnością wywoła „rewolucję” w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych.

Konstrukcja okna, jego wielkość i zastosowane podziały wypływają nie tylko na jego walory estetyczne i ilość światła przedostającego się do wnętrza domu, ale decydują również o współczynniku przenikania ciepła okien. To powoduje, że przy wielu konstrukcjach okiennych (szczególnie mniejszych oknach oraz konstrukcjach o wielu podziałach), by spełnić te minimalne wymagania konieczne będzie zastosowanie zdecydowanie cieplejszych komponentów. Niewątpliwie największy wpływ na parametry cieplne okna ma szyba, jednak również stanowiące ok. 30 % powierzchni profile okienne odgrywają istotną rolę, stąd niezwykle ważny będzie odpowiedni i zbilansowany dobór tych komponentów.

Tworzymy ramy nowych standardów energooszczędności

Z perspektywy producentów profili PVC można wyodrębnić dwa główne kierunki zmian, których efektem ma być poprawa ich właściwości cieplnych. Pierwsze, „klasyczne” podejście, to głównie zabiegi związane ze zwiększaniem głębokości zabudowy kształtowników oraz zwiększaniem liczby komór.

Podążając konsekwentnie od lat tą drogą Aluplast rozbudował swoje portfolio produktów o całą gamę nowych rozwiązań konstrukcyjnych, których wspólnym mianownikiem jest głębokość zabudowy 85 mm, a efektem finalnym możliwość tworzenia energooszczędnych konstrukcji okiennych spełniających już dzisiaj wymogi stawiane oknom w przyszłości.

Głębokość zabudowy 85 mm oraz sześciokomorowa budowa, to z jednej strony lepsze właściwości cieplne profili, a z drugiej strony poprzez poszerzenie wrębu szybowego możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm. Zunifikowana dla wszystkich systemów głębokość zabudowy to również możliwość korzystania, niezależnie od wybranego rozwiązania konstrukcyjnego, z szerokiej gamy różnego rodzaju profili dodatkowych, jak np. poszerzenia, łączniki itp. Flagowymi i topowymi produktami w ramach tej platformy są systemy Ideal 8000 oraz Ideal 7000 (Zdjęcie 1)

aluplast Ideal 8000

W ramach tego systemu następuje połączenie dwóch różnych dróg zmierzających do ograniczania przenikalności cieplnej całej konstrukcji okiennej. Z jednej strony, kształtowniki zwiększają swoją głębokość i ilość wewnętrznych komór, a z drugiej możliwa jest częściowa rezygnacja ze stosowania stalowych wzmocnień w skrzydłach na rzecz technologii „bonding inside” polegającej na wklejaniu pakietu szyby zespolonej we wrąb skrzydła okiennego. System Ideal 8000 jest przykładem klasycznej konstrukcji z uszczelnieniem środkowym. Specjalna ekstrudowana przylga środkowa, do której mocno przylega trzecia, wewnętrzna uszczelka zapewnia lepszą szczelność całej konstrukcji, poprawia właściwości cieplne i akustyczne, jak również utrudnia wyważenie skrzydła. Na podstawie badań w instytucie IFT-Rosenheim system uzyskał rekomendację spełniania wymagań stawianych oknom w budynkach pasywnych. Kilka wariantów ram i skrzydeł oraz bardzo zróżnicowany design dają dużą swobodę wyboru odpowiedniego rozwiązania. (Zdjęcie 2)

aluplast Ideal 7000

System Ideal 7000 jest nową konstrukcją, optycznie niezwykle zbliżoną do profili Ideal 8000, a różniącą się w od nich system uszczelnienia, gdyż są to profile z uszczelnieniem zewnętrznym. Dzięki takiej konstrukcji pojawia się możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania dla konstrukcji stałoszklonych, bez konieczności stosowania specjalnych adapterów. Nowym wariantem systemowym w ramach linii Ideal 7000 jest seria Ideal 7000 „powerdur inside”, gdzie dzięki zastąpieniu wzmocnień stalowych w ramach profili specjalnymi wzmocnieniami kompozytowymi z domieszką włokien szklanych ograniczone zostały mostki termiczne, a współczynnik przenikania ciepła ram dla tej serii wynosi Uf = 1,0 W/m2K, co jest bardzo dobrym wynikiem dla systemu z uszczelnieniem zewnętrznym. (Zdjęcie 3)

Drugi, „rewolucyjny” kierunek, to działania nakierowane na zmiany w konstrukcji profili i technologii produkcji okien, związane m.in. z eliminowaniem z profili wzmocnień stalowych, negatywnie oddziaływujących na ich właściwości cieplne, wdrożeniem technologii wklejania szyb, wykorzystaniem w produkcji profili materiałów kompozytowych, wypełniania profili materiałami izolacyjnymi itp.

energeto® – okna modyfikowane energetycznie

Systemy energeto to nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji. Zaproponowany przez aluplast koncept energeto® jest nowym kierunkiem w myśleniu o energooszczędności, gdyż wiąże się z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w profilach wzmocnień stalowych, które powodują pogorszenie ich termiki. (Zdjęcie 4)

energeto® to koncepcja oparta o innowacyjne technologie:

  • Wyeliminowanie stalowych wzmocnień kształtowników z PVC i zastąpienie ich wkładkami kompozytowymi z domieszką włókien szklanych, „powerdur inside”
  • Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii "bonding inside" (wklajanie szyby we wrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych.
  • Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne wypełnianie, po procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych pianą poliuretanową w technologii "foam inside"

Bez wątpienia najważniejszą i podstawową właściwością systemów okiennych energeto® jest ich niska przenikalność cieplna, jednak zastosowane w tych produktach technologie niosą jeszcze cały szereg dodatkowych korzyści, wśród których wymienić można m.in.: mniejsze ryzyko pękania szyb; większa stabilność okien; lepsza izolacyjność akustyczna; lepsze zabezpieczenie przed włamaniem; lepsze właściwości cieplne konstrukcji; większe powierzchnie przeszklone, czy też mniejsza waga całych konstrukcji.

Tworzymy ramy nowych standardów designu

Chęć spełnienia postulatu efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej ze słońca, jak również maksymalizowania powierzchni przeszklonych w budynkach zaowocowała kolejnymi zmianami w konstrukcji profili okiennych, polegającymi na obniżeniu szerokości pakietu profili. Wyeliminowanie z konstrukcji wzmocnień stalowych pozwoliło na opracowanie węższych konstrukcji zestawu rama/skrzydło. Dzięki bardzo ciekawej optyce profili charakteryzującej się dużym zachodzeniem skrzydła na ościeżnicę uzyskano większe powierzchnie przeszkleń, co zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń, dodatkowe zyski cieplne, jak również bardzo efektowny wygląd przeszklenia. (Zdjęcie 5)

energeto® 5000 view - wyjątkowy design i efektywne wykorzystanie energii słonecznej

Najnowsza innowacja firmy aluplast - energeto® 5000 view, w postaci skrzydła całkowicie schowanego za ramą, wprowadza interesujące rozwiązanie designerskie zgodne z nowym trendem w kierunku filigranowej optyki elewacji z delikatnie zaznaczonymi konturami ram i dużymi powierzchniami przeszklonymi. Wykorzystanie zalet technologii energeto w połączeniu ze zintegrowaną nakładką aluminiową i ograniczoną do 109 mm szerokością profili otwiera przed inwestorami i projektantami nowe możliwości w zakresie kształtowania wyglądu elewacji. Z uwagi na dzisiejszy sposób montowania okien rama zostaje prawie w całości osłonięta warstwą ocieplenia i tynku. Dzięki temu z zewnątrz widoczna jest tylko minimalna część ramy wokół szklanej tafli, a dodatkowo polepsza to właściwości cieplne całej konstrukcji. Poprzez zastosowanie nakładek na zewnętrzne powierzchnie profili uzyskujemy wysokowartościowy wygląd, zwiększoną wytrzymałość oraz różnorodność kolorystyczną lakierowanych na dowolny kolor RAL profili aluminiowych.

Drzwi unoszono-przesuwne HST – okna w rozmiarze XXL

Jednym z rozwiązań okiennych, które mogą być odpowiedzią na oczekiwania projektantów i klientów poszukujących otwarcia ich domów na otoczenie są unoszono-przesuwne drzwi balkonowe HST. Jest to idealne rozwiązanie optymalnego wykorzystania powierzchni w obrębie wyjść tarasowych lub ogrodowych. Specjalna konstrukcja systemu umożliwia budowę drzwi tarasowych o bardzo dużych przeszkleniach. Szerokość skrzydła może mieć wymiar od 800 mm do 3000 mm szerokości i wysokość do 2700 mm w białym kolorze, a specjalne mechanizmy okuciowe pozwalają na przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu minimalnej siły. Drzwi HST mogą występować w co najmniej w kilku różnych wersjach i układach skrzydeł oraz części nieotwieranych. Rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, tworzone z myślą o likwidacji wszechobecnych barier architektonicznych dzięki zastosowaniu „niskiego progu”. Nowe drzwi unoszono-przesuwne aluplast HST 85 mm są ewenementem na rynku: są dostępne w trzech różnych wariantach, w zależności od wymagań stawianych izolacyjności cieplnej: od wersji basic, poprzez wersję standard, aż po wersję premium, która spełnia najwyższe wymagania dla domów pasywnych. Mimo swoich ogromnych rozmiarów drzwi HST pozostają więc skuteczną barierą przed ucieczką ciepła. (Zdjęcie 6 i 7)

Tak kompleksowa propozycja wielu rodzajów rozwiązań systemowych daje możliwość swobodnego kształtowania indywidualnego dopasowania systemu do potrzeb inwestorów. Poszczególne elementy systemu oraz bogata gama profili dodatkowych mogą być dowolnie łączone i zestawiane ze sobą, pozwalając znaleźć rozwiązania specyficzne dla danego obiektu.

Czym się kierować wybierając nowoczesne okna z PVC

Autor: Aluplast

Zdjęcie 1: Aluplast Ideal 8000

Autor: Aluplast

Zdjęcie 2: Aluplast Ideal 7000

Autor: Aluplast

Zdjęcie 3: Aluplast Ideal 7000

Autor: Aluplast

Zdjęcie 4: energeto® – okna modyfikowane energetycznie

Autor: Aluplast

Zdjęcie 5: Profile okienne Aluplast

Autor: Aluplast

Zdjęcie 6: Drzwi unoszono-przesuwne HST

Autor: Aluplast

Zdjęcie 7: Unoszono-przesuwne drzwi balkonowe HST

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY