logo

 

Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont - może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić! Weź udział w konkursie i przyślij zgłoszenie!

Przebudowa domu? Sprawdź konieczne formalności

Karolina Matysiak-Rakoczy
Jeżeli planujesz przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę domu musisz pamiętać o spełnieniu warunków prawa budowlanego i zgłoszeniu planowanych prac do odpowiedniego urzędu. Podpowiadamy, jak się nie pogubić w gąszczu formalności budowlanych.

Większość prac budowlanych prowadzonych w istniejącym budynku wymaga uprzedniego dopełnienia formalności określonych w ustawie Prawo budowlane. Ich pominięcie może doprowadzić do popełnienia samowoli budowlanej, a opłata za legalizację samowolnej przebudowy albo rozbudowy domu jednorodzinnego wynosi aż 50 tys. zł. Trzeba się też liczyć z nakazem rozbiórki rozbudowanej części domu, jeśli legalizacja okaże się niemożliwa (na przykład ze względu na zapisy planu miejscowego). Przed rozpoczęciem robót należy zamówić projekt przebudowy lub rozbudowy domu i sprawdzić, czy konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też wystarczy jej zgłoszenie w starostwie powiatowym (patrz tabela obok). Warto również wiedzieć, że jeśli dla danej inwestycji wystarczy zgłoszenie, i tak można wystąpić o pozwolenie na budowę (niektórzy wolą mieć decyzję administracyjną niż tak zwaną milczącą zgodę urzędu, bo to lepsza ochrona na przykład przed ewentualnym zarzutem popełnienia samowoli albo niewłaściwego określenia obszaru oddziaływania). Jedynie zwykły remont nie wymaga projektu budowlanego , ale remont to po prostu odtworzenie stanu pierwotnego obiektu (na przykład wymiana okien lub posadzek)

Przebudowa to natomiast roboty prowadzące do zmiany jego parametrów użytkowych lub technicznych (przy czym nie mogą się zmienić kubatura, powierzchnia zabudowy, wymiary ani liczba kondygnacji w budynku). Z przebudową mamy zatem do czynienia na przykład w wypadku wykucia nowych otworów okiennych albo powiększenia istniejących, wybudowania schodów wewnętrznych, zmiany konstrukcji dachu, wyburzenia lub postawienia nowych ścian wewnątrz budynku. Jeżeli w wyniku planowanych robót powiększą się rozmiary budynku, będzie to już oczywiście rozbudowa (nadbudowa). Warto wiedzieć, że niektóre prace, choć mieszczą się w definicji przebudowy, zostały zwolnione z wszelkich formalności budowlanych. Chodzi między innymi o docieplenie budynku o wysokości do 12 m i wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych w budynku oraz na terenie działki (do przyłącza). Budowa instalacji gazowej zawsze wymaga pozwolenia na budowę!

Sprawdź, co musisz załatwić w urzędzie przed przebudową lub rozbudową domu:

Przebudowa:

  • zgłoszenie – gdy przebudowa nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku. Przebudowę można rozpocząć po upływie 30 dni, pod warunkiem że w tym czasie starosta nie wniesie sprzeciwu;
  • pozwolenie na budowę – jest konieczne, jeśli przebudowa zwiększy dotychczasowy obszar oddziaływania (na przykład na skutek wybicia okien w ścianie dotychczas „ślepej”). Roboty rozpoczyna się po wydaniu decyzji, a najlepiej po jej uprawomocnieniu. Zarówno do zgłoszenia, jak i wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt budowlany (w czterech egzemplarzach). Nie trzeba występować o wydanie warunków zabudowy

Rozbudowa i nadbudowa:

  • zgłoszenie – gdy obszar oddziaływania obiektu mieści się i po rozbudowie również będzie się mieścił w całości na działce inwestora. Rozbudowę można rozpocząć po upływie 30 dni, pod warunkiem że w tym czasie starosta nie wniesie sprzeciwu;
  • pozwolenie na budowę – jeżeli obszar oddziaływania obiektu po rozbudowie wykracza poza działkę inwestora. Roboty rozpoczyna się po wydaniu decyzji, a najlepiej po jej uprawomocnieniu. Zarówno do zgłoszenia, jak i wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć projekt budowlany (w czterech egzemplarzach). Jeśli dla danego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wcześniej wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Przebudowa domu typu kostka

Autor: Piotr Mastalerz

Bryła domu pozostała niezmieniona, ale docieplono ją i zamurowano okna w bocznej ścianie. Nieestetyczne i zimne przeszklenie przebudowano, wstawiono tam ciepłe okna i obłożono okładziną. Projekt przebudowy: architekci Judyta Banasiak-Słomiany, Adam Słomiany.

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY