logo

 

Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont - może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić! Weź udział w konkursie i przyślij zgłoszenie!

Adaptacja poddasza na cele mieszkalne. Ocieplanie dachu i montaż okien połaciowych

Karolina Matysiak-Rakoczy
Ocieplanie poddasza jest niezbędnym etapem adaptacji. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego izolację termiczną z wełny mineralnej. Ocieplenia wymagają skosy, a czasem też ściany szczytowe budynku. Aby poddasze nadawało się do mieszkania zazwyczaj trzeba zamontować też okna dachowe, żeby doświetlić pomieszczenia pod skosami.

Ocieplenie poddasza

Nawet jeśli strych był w jakiś sposób ocieplony, to izolacja bezwzględnie wymaga wymiany. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu nie powinien być wyższy niż 0,20 W/(m2.K), a już niedługo – 0,18 W/(m2.K). Materiał izolacyjny układany w połaci między krokwiami i pod nimi powinien więc mieć łącznie 25-30 cm grubości. Jeżeli planuje się wymianę pokrycia dachowego, można rozważyć montaż przynajmniej części ocieplenia na krokwiach. Na rynku są dostępne płyty do ocieplenia nakrokwiowego z pianki poliuretanowej czy polistyrenu. Dzięki temu oszczędzi się miejsce pod skosami, ale przede wszystkim będzie można pozostawić widoczne krokwie. Jeśli są one grube i w dobrym stanie, to stanowią jeden z głównych atutów wizualnych adaptowanych poddaszy. Jednak wymagania ochrony przeciwpożarowej w tym zakresie są bardzo restrykcyjne.

Wełna mineralna na poddaszu

Drewniana konstrukcja dachu musi być chroniona przed dostępem ognia. Często więc zostaje obudowana niepalnymi płytami. Gdy do ocieplenia skosów od strony wewnętrznej używa się wełny mineralnej, układa się ją w dwóch warstwach. Pierwszą, grubszą, wciska między krokwie, a drugą montuje pod nimi, w kierunku prostopadłym do nich. Taki układ pozwala maksymalnie zredukować straty ciepła przez drewnianą konstrukcję dachu.

Ocieplanie ścian szczytowych i kolankowych

Żeby uzyskać zadowalające parametry energetyczne adaptowanego poddasza, powinno się ocieplić nie tylko połacie, ale również ściany – szczytowe, jeśli takie są, i kolankowe pod skosami. Z punktu widzenia fizyki budowli najkorzystniej jest ułożyć termoizolację od strony zewnętrznej. Jednak gdy nie planuje się ocieplania całej elewacji, bardzo często izolację układa się na ścianach od wewnątrz – podobnie jak w budynkach zabytkowych.

Okna połaciowe na poddaszu

Na strych docierało zazwyczaj mało światła, głównie przez małe okna umieszczone w połaci lub w ścianach szczytowych (gdy dach był dwuspadowy). Służyły one głównie do przewietrzania strychu. Nie przywiązywano wagi do ich izolacyjności, bo strych był nieogrzewany. Aby funkcjonalnie zaaranżować poddasze, trzeba doprowadzić na nie światło dzienne. Na adaptowanych poddaszach nie wykonuje się zazwyczaj lukarn. Wiązałoby się to z przebudową dachu, która wymaga pozwolenia na budowę i znacząco zmienia wygląd budynku. Najpopularniejszym, najprostszym i najtańszym sposobem doprowadzenia światła na poddasze jest wstawienie okien dachowych.

Usytuowanie okien w starym dachu

Im niżej się zaczną, tym zapewnią lepszy kontakt z otoczeniem. Jednak żeby zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańców, fragment przeszklenia znajdujący się poniżej 85 cm nad podłogą powinien być nieotwierany lub mieć blokadę, którą zwalnia się tylko podczas otwierania okna do mycia. Natomiast do okien umieszczonych wysoko (wyłącznie w celu doświetlenia wnętrza) warto doprowadzić prąd, by można było obsługiwać je za pomocą sterowania elektrycznego.

Miejsce na nowe okno

Przestrzeń między krokwiami powinna być o mniej więcej 4 cm większa niż szerokość ramy, aby wokół okna móc ułożyć ocieplenie. Nie powinno być kłopotu z dopasowaniem wymiarów okna do istniejącej konstrukcji. Najmniejsze okna mają zaledwie 55 cm szerokości (następne 66 cm), więc zmieszczą się nawet między gęsto rozstawionymi krokwiami. Żeby uzyskać większą powierzchnię przeszklenia, można wyciąć fragment jednej krokwi i jej końce oprzeć na poprzecznych wymianach, które połączą sąsiednie krokwie. Można też wstawić zestaw okien zespolonych w pionie lub poziomie. Rzadko podczas adaptacji poddasza wstawia się okna kolankowe, czyli takie, które składają się ze skrzydła wbudowanego w połać i pionowego, wciętego w ściankę kolankową. Wymagają one ingerencji w konstrukcję ścianki, przecięcia murłaty, wieńca, jeśli taki istnieje. Jest to brane pod uwagę przy wymianie dachu.

Przygotowanie do montażu okien dachowych

Zazwyczaj okna można wstawić w każdy dach, ich ciężar równoważy bowiem zdjęte pokrycie i deskowanie (zwłaszcza w dachach krytych dachówką). Kłopot mogą jednak sprawić nierówny rozstaw krokwi i ich ugięcia. Wypaczone krokwie mogą wymagać podszlifowania. Stare krokwie są też w większości szersze niż te wykorzystywane współcześnie, więc gdy wstawia się zespolenia poziome, trzeba zamawiać indywidualnie przygotowywane oblachowanie zewnętrzne. Standardowe ma 10 cm, a potrzeba takiego około 16-centymetrowego. Jeśli krokwie są ugięte i mają nierówną wysokość, dużą trudnością podczas montażu okien dachowych może być ustawienie ich w jednej płaszczyźnie z połacią dachową. Otwory w poszyciu z desek należy wycinać z wyczuciem, aby nie porozrywać leżącej wokół nich na deskach papy, która chroni je przed zawilgoceniem.

Tekst: Karolina Matysiak-Rakoczy

Karolina Matysiak-Rakoczy
Autor: Piotr Mastalerz

Aby zapewnić dostateczną izolację połaci, ocieplenie układa się w dwóch warstwach. Pierwsza wypełnia pola między krokwiami

Autor: Piotr Mastalerz

Druga warstwa ocieplenia zajmuje przestrzeń między krokwiami a rusztem do montażu suchej zabudowy skosów. Dzięki temu eliminuje mostki termiczne na krokwiach

Autor: Mariusz Bykowski

Przygotowanie do zainstalowania nowego okna połaciowego w starym dachu skośnym

Autor: Mariusz Bykowski

Prace prowadzi się od strony poddasza. Po wyznaczeniu położenia okna wycina się fragment deskowania i pokrywającej go papy. Następnym etapem jest ostrożne wyjęcie z otworu dachówek i wycięcie fragmentów łat

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY