| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nie tylko właścicielowi domu

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nie tylko właścicielowi domu

Jeżeli budujesz dom, możesz się ubiegać o zwrot VAT, pod warunkiem, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo zostałeś uprawniony do wykonywania robót budowlanych np. w umowie zarządu. Jeżeli remontujesz, zwrot VAT przysługuje ci, kiedy jesteś właścicielem albo masz prawo do korzystania z budynku lub lokalu mieszkalnego np. na zasadach najmu lub dzierżawy.

Zwrot VAT, gdy budujesz

Prawo do zwrotu VAT przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna ma w przypadku budowy – prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo została uprawniona do wykonywania robót budowlanych w umowie zarządu, użytkowania, najmu lub dzierżawy).

Zobacz także:  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

Zwrot VAT, gdy remontujesz

W przypadku remontu potrzebny jest tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego (jest nim nie tylko własność, ale też umowa użyczenia, najmu lub dzierżawy albo inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo wnioskodawcy do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego.

Na przykład umowa deweloperska, na podstawie której jest dana osoba obowiązana do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu).

Polecamy:

Tytuł prawny - konieczny przy zakupie materiałów czy składaniu wniosku?

Ustawa nie określa wprost, czy powyższe wymagania muszą być spełnione w dacie ponoszenia wydatków, czy występowania z wnioskiem o zwrot VAT.

Z wyrażenia użytego w przepisie („prawo do zwrotu przysługuje, jeżeli osoba posiada tytuł prawny”) wynikać by mogło, że posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego jest istotne w dacie ustalania prawa do zwrotu lub w dniu wypłaty. Tak też uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wykładni prawa z 29 czerwca 2009 r., IPPB2/415-269/09-2/AK.

Jednak minister finansów uchylił ją z urzędu, orzekając, że:

„Bez znaczenia dla prawa do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych pozostaje okoliczność ewentualnego zbycia budowanego budynku mieszkalnego czy remontowanego mieszkania. Ważne jest, aby w czasie realizacji inwestycji mieszkaniowej, i co istotne – bez względu na chronologię zdarzeń, osoba fizyczna posiadała prawo do dysponowania nieruchomością lub tytuł prawny do budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego. Do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych osoba fizyczna będzie uprawniona także w sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku zbyła nieruchomość” (interpretacja indywidualna z 22.01.2010 r., DD3/033/135/MCA/09/PK-1059).

To ważna interpretacja, na którą można się powołać, gdy organ podatkowy uzna, że do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie wolno sprzedać nieruchomości.

Zwrot VAT za materiały budowlane nie tylko za budowę

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje ci, nie tylko kiedy stawiasz dom, ale też kiedy...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych,...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Ile VAT...

Zwrot VAT za materiały budowlane umożliwia nam ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...