| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia 2004 r. Jeśli występując o zwrot, zapomnimy rozliczyć jakąś fakturę, możemy to zrobić w kolejnym wniosku, nawet po upływie kilku lat. Warto również wiedzieć, jakie faktury będą brane pod uwagę przy zwrocie VAT. Sprawdź, co musi się znaleźć na fakturze upoważniającej do zwrotu VAT za materiały budowlane...

Symbole statystyczne PKWiU

W wykazie przy każdym wyrobie podany jest jego symbol statystyczny PKWiU. Niestety ustawodawca zapomniał, że wystawcy faktur nie muszą podawać tego symbolu, jeżeli stosują do danego wyrobu podstawową stawkę VAT (22 albo 23%) – a tylko takie zakupy są objęte systemem zwrotu.

Zobacz także:  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

Jednak brak symbolu PKWiU na fakturze nie przekreśla możliwości ubiegania się o zwrot. Jeżeli kupiony towar mieści się (ze względu na funkcję, cechy, przeznaczenie) w katalogu zawartym w obwieszczeniu ministra, nie ma przeszkód, aby występować o zwrot podatku.

UWAGA! Nie wolno dopisywać na fakturach brakujących symboli wyrobów.

Zwrot wyłącznie na zakup towarów, a co z fakturą zbiorczą...

System zwrotu obejmuje wyłącznie wydatki na zakup określonych w wykazie materiałów budowlanych, nie dotyczy zaś tych poniesionych na roboty budowlane. Jeśli jednak wystawiono jedną zbiorczą fakturę dokumentującą wartość materiałów i wartość robocizny, można wystąpić o zwrot, ale pod warunkiem, że z faktur wynika, jakie materiały budowlane zostały zakupione i za jaką cenę. Nawet wtedy, gdy faktura zawiera jedną zbiorczą cenę, nabywca może odzyskać część wydatków, jeżeli wykaże, jakie materiały nabył i za jaką kwotę netto i brutto.

NSA orzekający w takiej sprawie wskazał, że: „Osoba fizyczna, która otrzymała fakturę tak zwaną zbiorczą, ma możliwość – w sytuacji gdy nie otrzymała faktury prawidłowej pod względem formalnym, a dowiedziała się o tym w trakcie postępowania podatkowego przed organem podatkowym – przedłożyć inne dowody pozwalające na odtworzenie stanu faktycznego” (wyrok z 09.09.2008 r., I FSK 1075/07).

Na czyje nazwisko powinna być wystawiona fakrura?

Faktury muszą być wystawione dla osoby, która ubiega się o zwrot części wydatków. Gdy inwestycję prowadzi więcej niż jedna osoba, faktury powinny wymieniać wszystkich inwestorów – wówczas każdy występuje o zwrot wydatków odpowiednio do udziału we współwłasności nieruchomości. Można także podzielić się wydatkami, a wtedy każdy zakup jest potwierdzany fakturą wystawioną tylko na tę osobę, która dokonuje zapłaty.

Jeżeli faktura zostanie wystawiona na osobę, która nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, można wystąpić do sprzedawcy o jej korektę.

W przypadku małżeństwa nie ma znaczenia, dla którego z małżonków zostały wystawione faktury.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeżeli faktura dokumentuje zakup wielu różnych materiałów i narzędzi, to we wniosku o zwrot – w części przeznaczonej na wykaz faktur – podaje się liczby porządkowe tych pozycji z faktury (na przykład poz. 1, 4 i 7), które są objęte systemem zwrotu.

Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...

Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały...

Czy zwrot różnicy VAT przysługuje w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały zakupione na budowę...

Kiedy zwrot podatku VAT za materiały budowlane....

Kiedy budujemy dom lub remontujemy mieszkanie i kupujemy materiały budowlane, możemy wystąpić o zwrot podatku...

3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych,...

Zwrot VAT na materiały budowlane

Osoby budujące i remontujące swoje domy sposobem gospodarczym od 1 stycznia 2006 r. mają możliwość odzyskania...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz...

Prezentujemy wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT. Zanim złożysz do urzędu...