| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT za materiały budowlane 2013. Tylko do końca roku za remont i budowę większego domu

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013. Tylko do końca roku za remont i budowę większego domu

Budujesz dom, remontujesz? Śpiesz się z zakupami. Zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach jest możliwy tylko na podstawie faktur wystawionych przed 1 stycznia 2014 roku. A jest się o co starać. Dzięki zwrotowi VAT możesz odzyskać ponad 14 tys. zł w przypadku remontu domu i ponad 33 tys. zł w przypadku budowy domu.

Z końcem 2013 r. zlikwidowany będzie obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane, a pozyskane w ten sposób środki budżetowe chce przeznaczyć na program „Mieszkanie dla młodych”(tak zwany MdM).

Mieszkanie dla Młodych kończy z obecnym systemem zwrotu VAT

Zgodnie z przepisami przejściowymi tej nowej ustawy wnioski o zwrot części wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych można będzie składać – na zasadzie praw nabytych – jeszcze do 31 grudnia 2018 r. Ale – uwaga! – prawa nabyte nie oznaczają w tym wypadku, że osoba, która zdąży przed końcem 2013 r. złożyć pierwszy wniosek o zwrot, będzie mogła jeszcze przez pięć lat kupować materiały budowlane na potrzeby rozpoczętej inwestycji (na przykład budowy domu jednorodzinnego) i odzyskiwać część ich ceny.

Niestety, podstawą zwrotu będą wyłącznie faktury wystawione przed 1 stycznia 2014 r. W projekcie ustawy rozpisano też pięcioletni harmonogram składania wniosków o zwrot VAT.

Gdy masz zaległe faktury

Jeśli masz jeszcze w domu faktury, o których zapomniałeś, składając w przeszłości wniosek o zwrot VAT, albo które odłożyłeś na czas, aż zbierze się ich większa liczba, sprawdz, do kiedy można złożyć wniosek. Im wcześniej inwestor go złoży, tym dla niego lepiej.

Należna kwota zwrotu nie jest w żaden sposób rewaloryzowana, więc z czasem po prostu traci na wartości. Pięcioletni harmonogram ma służyć interesom budżetu państwa, a nie inwestorów.

Czasami warto jednak zaczekać kilka tygodni ze złożeniem wniosku. Może to się opłacić w sytuacji, gdy z początkiem kolejnego kwartału ma wzrosnąć limit zwrotu.

Zwrot VAT będzie, ale mocno ograniczony

W poprawionym przez sejmową podkomisję projekcie nowej ustawy przewidziano zwrot VAT dla osób budujących dla siebie dom systemem gospodarczym.

Przysługiwałby on inwestorom, którzy uzyskali pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2014 r., nie ukończyli 36 lat i budują dom o powierzchni nie większej niż 100 mkw.

Za remont domu zwrotu VAT ma już nie być.

Przeczytaj: Szczegóły nowego systemu zwrotu VAT po 1 stycznia 2014

Ostatnia szansa na odzyskanie pieniędzy za remont

Koszt remontu można obniżyć – dzięki zwrotowi części zapłaconego VAT – o ponad 14 tys. zł. Żeby tyle odzyskać, trzeba by jednak wydać przed 2014 r. na materiały budowlane użyte do remontu aż 117 tys. zł.

Na szczęście przepisy nie przewidują żadnego dolnego limitu wydatków. Zwrot przysługuje za remont domów używanych i nowych, w tym za prace wykończeniowe prowadzone w obiektach odebranych w tak zwanym stanie deweloperskim.

Nie wszystkie prace remontowe mogą być podstawą zwrotu. W ustawie o zwrocie VAT zawarta jest definicja remontu – jest to wykonanie robót określonych w załączniku do ustawy. Wydzielono w nim osobno roboty prowadzone w lokalu mieszkalnym i w takim budynku.

Zgodnie z orzecznictwem wykonywanie prac remontowych w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego (piwnica, strych, komórka, garaż) nie jest uznawane za remont tego lokalu, w związku z tym koszty ponoszone na takie prace nie są objęte systemem zwrotu (wyrok NSA z 12.02.2009 r., I FSK 1888/07).

Jednocześnie warunkiem uzyskania zwrotu części wydatków jest to, aby materiały budowlane nabyte na potrzeby remontu znajdowały się na liście zawartej w obwieszczeniu ministra transportu i budownictwa (opublikowano je w Dzienniku Urzędowym ministerstwa nr 11 z 27 września 2010 r. w pozycji 35).

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jakie materiały uprawniają do zwrotu VAT?

W wykazie są wymienione te materiały, które przed wejściem Polski do Unii Europejskiej były obłożone stawką 7% VAT, po tej dacie podlegały stawce 22%, a od 2011 r. – 23%. Na liście jest 87 pozycji, w których są pogrupowane różnego rodzaju towary wykorzystywane do budowy i remontów budynków.

Znajdują się tu między innymi wyroby z drewna (listwy, klepka, parkiety, okna, drzwi), tapety papierowe, wyroby z tworzywa sztucznego, szkło budowlane, wyroby ceramiczne (cegły, płytki, sanitariaty), cement, wapno, gips i wyroby z tych materiałów, wyroby metalowe, grzejniki, kotły, kuchenki domowe, przewody elektryczne, panele podłogowe i wiele innych.

Zwrotu nie uzyskasz za farby, ponieważ przed 1 maja 2004 r. były już objęte stawką podstawową. Nie są nim objęte również śruby, gwoździe, meble robione na zamówienie (szafy wnękowe czy zabudowa kuchenna) ani żadne narzędzia konieczne do wykonania remontu.

Warto tu przytoczyć wyrok NSA z 6.03.2012 r. (I FSK 612/11), w którym stwierdzono: „Umieszczenie opraw oświetleniowych w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa nie oznacza, że zakup każdej oprawy oświetleniowej upoważnia do zwrotu podatku od towarów i usług, a jedynie tych opraw, które są umiejscawiane na trwałe. Nie można się zgodzić ze stanowiskiem, że żyrandole i lampy wiszące są trwale umiejscowionymi urządzeniami dotyczącymi instalacji elektrycznej [...], gdyż w każdej chwili mogą zostać odłączone bez jakiegokolwiek wpływu na konstrukcję/integralność budynku”.

Zwrot VAT za budowę domu

Koszt budowy można obniżyć – dzięki zwrotowi części zapłaconego VAT – o ponad 33 tys. zł. Żeby tyle odzyskać, trzeba by jednak wydać na materiały budowlane 272 tys. zł. Przy mniejszych wydatkach zwrot będzie odpowiednio niższy.

Zwrot VAT przysługuje nie tylko za budowę własnego domu mieszkalnego, ale także za jego nadbudowę lub rozbudowę na cele mieszkalne (czyli zwrot się nie należy, gdy dobudowujemy do domu garaż czy ogród zimowy).

Może być to również przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, ale pod warunkiem że w wyniku tej przebudowy powstanie samodzielny lokal mieszkalny. Wszystkie wymienione inwestycje wymagają pozwolenia na budowę, które trzeba zresztą dołączyć do wniosku o zwrot (pozwolenie musi być wystawione na wnioskodawcę). Nie ma możliwości odzyskania pieniędzy wydanych na samowolę budowlaną.

Warunek - budynek musi służyć potrzebom mieszkaniowym

W ustawie o zwrot VAT zawarto definicję budynku mieszkalnego – jest to budynek (lub jego część) służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (czyli fundamenty, ściany, dach obiektu) oraz związane z nim urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Nie podlegają zwrotowi wydatki na ogrodzenie działki, wolno stojące garaże, wiaty, altany, chodniki. Jeśli część domu jest przeznaczona pod prowadzenie działalności gospodarczej (na przykład gabinet lekarski), trzeba pomniejszyć kwotę dochodzonego zwrotu odpowiednio do proporcji powierzchni usługowej do całkowitej domu.

Oczywiście warunkiem zwrotu części wydatków jest to, aby materiały nabyte na potrzeby budowy były wymienione we wspomnianym wcześniej wykazie opracowanym przez ministra transportu i budownictwa.

Możliwy zakup materiałów przed uzyskaniem pozowlenia

Ważne jest, że faktury dokumentujące zakup materiałów i wyrobów budowlanych mogą mieć datę wcześniejszą niż pozwolenie na budowę. Możemy więc kupić je w grudniu 2013 r., nawet gdy pozwolenie uzyskamy dopiero wiosną 2014 r. Będzie trzeba jedynie wstrzymać się ze złożeniem wniosku o zwrot do czasu uzyskania tej decyzji administracyjnej.

Przeczytaj dodatkowo:
Jak odzyskać VAT za materiały budowlane krok po...

Z naszym poradnikiem nie zgubisz się w gąszczu formalności. Podpowiadamy, jak prawidłowo złożyć do urzędu...

Zwrot VAT na materiały budowlane

Osoby budujące i remontujące swoje domy sposobem gospodarczym od 1 stycznia 2006 r. mają możliwość odzyskania...

3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych,...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...

Zwrot VAT za materiały budowlane - wszystko o...

W 2014 roku przestaje obowiązywać zwrot VAT za materały budowlane na dotychczasowych zasadach. Ostatni...