| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT na materiały budowlane

Zwrot VAT na materiały budowlane

Osoby budujące i remontujące swoje domy sposobem gospodarczym od 1 stycznia 2006 r. mają możliwość odzyskania części wydatków poniesionych po 1 maja 2004 r., czyli po podwyżce VAT na materiały budowlane z 7 na 22%.

Refundację części zapłaconego VAT na materiały budowlane reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Sprawdź!  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

Jakie wydatki do zwrotu

Dotyczy on wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego;
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne albo przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał samodzielny lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w ustawie o własności lokali;
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Pod pojęciem budynku mieszkalnego należy rozumieć nie tylko same fundamenty, ściany i dach, ale także związane z nim urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.
Wydatki na budowę garażu wolno stojącego obok domu, ogrodzenia czy utwardzenie podjazdu nie wchodzą w rachubę.

Pojęcie remontu na potrzeby ustawy zostało ściśle zdefiniowane poprzez wykaz robót remontowych stanowiących załącznik do ustawy.

Zwrot VAT dotyczy tylko tych materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-procentową stawką podatku od towarów i usług, a od 1 maja 2004 r. - 22-procentową. Obniżenie stawki z 22 do 15% nie zmieni prawa do wystąpienia o zwrot.

Wykaz takich materiałów budowlanych sporządzony jest przez ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem finansów.

Pamiętajmy o tym, że otrzymany zwrot VAT jest zwolniony od podatku dochodowego. Nie trzeba go wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym. Natomiast podstawą do zwrotu VAT są wyłącznie zakupy materiałów budowlanych. Zapłata za usługi budowlane nie daje do niego prawa.

Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Ile VAT...

Zwrot VAT za materiały budowlane umożliwia nam ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków...

Zwrot VAT za materiały budowlane nie tylko za...

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje ci, nie tylko kiedy stawiasz dom, ale też kiedy wykonujesz...

3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych,...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013. Tylko do...

Budujesz dom, remontujesz? Śpiesz się z zakupami. Zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach jest...

Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały...

Czy zwrot różnicy VAT przysługuje w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały zakupione na budowę...