| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Jak zwrot VAT za materiały budowlane rozliczą małżonkowie

Jak zwrot VAT za materiały budowlane rozliczą małżonkowie

Małżonkowie mogą korzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane w ramach jednego wspólnego limitu, jeżeli byli małżeństwem w dniu poniesienia wydatków. Jedynie małżonkom pozostającym w separacji przysługują odrębne limity zwrotu.

Jeśli inwestor otrzymał zwrot VAT:

  • przed ślubem – to kwotę zwrotu obliczoną dla małżonków pomniejsza się o kwoty otrzymane uprzednio;
  • w czasie trwania małżeństwa lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą mu kwotę zwrotu pomniejsza się o:
    • 50% kwoty uprzednio otrzymanej przez oboje małżonków – jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków lub
    • kwotę otrzymanego zwrotu – jeśli składany był odrębny wniosek.

Zobacz także:  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

Zasada pomniejszania zwrotu VAT o wydatki faktycznie wypłacone wcześniej jednemu z małżonków powinna dotyczyć tylko kwoty wypłacanej w ramach „pierwszego” pięcioletniego limitu po ślubie lub rozwodzie.

Zasady opisane powyżej dotyczące małżonków mają zastosowanie do wniosków złożonych po 5 marca 2007 r.

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nie tylko właścicielowi domu

Jeżeli budujesz dom, możesz się ubiegać o zwrot VAT, pod warunkiem, że jesteś właścicielem lub...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kiedy po zwrot VAT za materiały budowlane - po...

Aby uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane, zbieraj skrupulatnie faktury. Wnioski o zwrot VAT za materiały...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Odzyskasz...

Prezentujemy wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT. Zanim złożysz do urzędu...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Jakie zakupy są...

Zwrot VAT za materiały budowlane otrzymasz, jeżeli budujesz, remontujesz lub rozbudowujesz dom. Zwrot VAT...

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nie...

Jeżeli budujesz dom, możesz się ubiegać o zwrot VAT, pod warunkiem, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem...