| muratordom.pl » Prawo » Ustawa śmieciowa » Opłaty za śmieci w Opolu. Ile zapłacisz za wywóz śmieci w stolicy Opolskiego

Opłaty za śmieci w Opolu. Ile zapłacisz za wywóz śmieci w stolicy Opolskiego

W Opolu od 1 lipca 2013 roku wprowadzona zostanie opłata za wywóz śmieci liczona od mieszkańca. Nowe zasady wprowadzono na mocy tzw. ustawy śmieciowej. Zobacz, ile już wkrótce za wywóz śmieci będą płacić mieszkańcy Opola.

W Opolu opłata za śmieci dla nieruchomości zamieszkanych będzie naliczana metodą od mieszkańca. Stawki wynoszą odpowiednio:

 • 13 zł/osoby dla mieszkańców deklarujących segregację śmieci,
 • 20 zł/osoby dla mieszkańców, którzy nie zadeklarowali segragacji odpadów.

W ramach opłaty za śmieci na terenie Opola będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych. Opłata za śmieci zawiera:

 • koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku osób remontujących mieszkanie – w ramach tej opłaty odpady poremontowe będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a wielkogabarytowe - odbierane w akcjach typu „wystawka”,
 • koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do których będzie można samodzielnie zawieźć odpady selektywnie zebrane i oddać w ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej”.
 • koszt obsługi administracyjnej systemu.

By ułatwić mieszkańcom Opola ustalenie pojemności i liczby pojemników na śmieci dla konkretnej nieruchomości, urząd miasta umieścił na stronie http://smieciopolis.opole.pl/kalkulator/ przydatny kalkulator. Pierwszą opłatę śmieciową należy uiścić do 10 lipca 2013 roku.

Opłaty za jednorazowy wywóz pojemnika z nieruchomości niezamieszkanej

Autor: Opole.pl

Częstotliwość wywożenia śmieci w Opolu

W przypadku zabudowy wielorodzinnej:

 • pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – 3 razy na tydzień,
 • odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe – 2 razy na tydzień,
 • odpady szklane - raz na 2 tygodnie,
 • odpady ulegające biodegradacji: w sezonie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) – raz na tydzień, a w sezonie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) – raz na 2 tygodnie.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej:

 • pozostałości po segregacji odpadów komunalnych – raz na 2 tygodnie,
 • odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe – raz na 4 tygodnie,
 • odpady szklane – raz na 4 tygodnie,
 • odpady ulegające biodegradacji: w sezonie letnim – raz na 2 tygodnie, a w sezonie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) – raz na 4 tygodnie.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości z zabudowy wielorodzinnej raz w tygodniu, z zabudowy jednorodzinnej raz w miesiącu, z miejsc i w terminach wyznaczonych przez harmonogram określony przez firmę wywozową.

W okresie 22-29 grudnia zarządzono dodatkowy wywóz odpadów z wszystkich rodzajów pojemników z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Segregowanie śmieci w Gdańsku. Zobacz, jak wygląda tam selektywna zbiórka odpadów

W Gdańsku obowiązują nieco inne zasady segregacji śmieci niż w pozostałych województwach -...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Opłaty za śmieci w Katowicach. Ile zapłacisz za...

Mieszkańcy Katowic nie będą mieli problemu z obliczeniem nowej opłaty za wywóz odpadów od 1...

Nowe zasady segragacji śmieci i odbioru odpadów w...

Od 1 lipca - w związku z ustawą śmieciową - za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców...

Segregowanie śmieci w Gdańsku. Zobacz, jak...

W Gdańsku obowiązują nieco inne zasady segregacji śmieci niż w pozostałych województwach - mieszkańcy...

Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i...

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać recyklingowi zostają...

Opłaty za śmieci w Gdańsku. Ile zapłacisz za...

Opłata za wywóz śmieci w stolicy województwa pomorskiego od 1 lipca 2013 roku będzie uzależniona od metrażu...

Nowe propozycje zmian w ustawie śmieciowej: ile...

Poselski projekt ustawy śmieciowej, który został wniesiony do Sejmu ustala między innymi maksymalne stawki...