| muratordom.pl » Prawo » Ustawa śmieciowa » Łódź – czyste miasto. Nowa ustawa śmieciowa poprawi system segregacji odpadów

Łódź – czyste miasto. Nowa ustawa śmieciowa poprawi system segregacji odpadów

Rosnące góry śmieci to problem wszystkich gmin w Polsce. Nowa ustawa śmieciowa ma rozwiązać ten problem. Dzięki niej mają zniknąć dzikie wysypiska, a posegregowane odpady będą przetwarzane na wielką skalę. Aby wspomóc nowy system gospodarki odpadami musimy poznać i stosować prawidłowe zasady segregacji. Zobacz, jak to robią łodzianie.

Nowe zasady segregacji śmieci w Łodzi

Zacząć trzeba od tego, że każdy właściciel nieruchomości za wywóz śmieci będzie się rozliczał z gminą, a nie jak do tej pory z firmą odbierającą odpady. To gmina, w drodze przetargu, decyduje o tym jakie przedsiębiorstwo będzie wywozić śmieci z jej terenu.

To jednak nie wszystko. Zróżnicowane zostaną również opłaty za śmieci. Jeśli mieszkańcy Łodzi zdecydują się na ich segregację, za wywóz odpadów będą płacić mniej.

 

Zobacz, ile zapłacisz za wywóz śmieci w Łodzi

Kto dostarcza pojemniki na odpady komunalne?

W Łodzi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, to właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wyposażyć swoją nieruchomość w odpowiednie pojemniki na śmieci. Będzie je można kupić lub wydzierżawić.

Łódzki system odbioru odpadów – 5 sektorów

Łódź została podzielona na 5 sektorów:

 • Bałuty,
 • Górna,
 • Polesie,
 • Śródmieście,
 • Widzew.

Podział ten ma uporządkować i ułatwić odbieranie śmieci. Każdy z sektorów będzie obsługiwany przez jedną firmę wyłonioną w przetargu.
W 4 sektorach, z wyjątkiem Śródmieścia, władze miasta przewidziały stworzenie stałych Punktów Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO), które będą przyjmowały od mieszkańców określone rodzaje odpadów. Śródmieście nie będzie miało PDDO, gdyż nie ma na nie miejsca. Jednak mieszkańcy tego sektora będą mogli wywozić odpady do innych punktów na terenie miasta.

Jak segregować odpady w Łodzi?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni segregować śmieci następująco:

 • „surówce”wtórne takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe w workach lub pojemnikach o pojemności 60 l do 120 l. W osobnym worku możliwe będzie zbieranie odpadów szklanych,
 • surowce „mokre bio", ulegające biodegradacji, czyli trakie jak pozostałości z produktów spożywczych i części roślin w workach o pojemności 60 l,
 • inne odpady „pozostałe” po segregacji śmieci w pojemnikach wielkości od 60 l do 240 l.

Mieszkańcy bloków, selektywną zbiórkę odpadów powinni prowadzić następująco:

 • „surowce” wtórne w workach 120 l lub pojemnikach 1100 l,
 • odpady „mokre bio” w pojemnikach od 120 l do 550 l,
 • inne odpady „pozostałe” po segregacji w pojemnikach 1100 l.

Jak często będą odbierane śmieci?

W domach jednorodzinnych odpady komunalne będą odbierane w następujący sposób:

 • odpady mające wartość surowcową „surowce” - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
 • szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
 • odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
 • odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w roku,
 • odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

Od mieszkańców bloków śmieci będą odbierane z poniższą częstotliwością:

 • odpady mające wartość surowcową „surowce” - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
 •  odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz nie rzadziej niż raz na tydzień poza tym okresem,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
 • odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz nie rzadziej niż raz na tydzień poza tym okresem.

Więcej informacji na temat segregacji śmieci w Łodzi szukaj na: www.czystemiasto.uml.lodz.pl

Data publikacji: 06.06.2013

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przeczytaj dodatkowo:
Ustawa śmieciowa już obowiązuje! Nie ma...

1 lipca to pierwszy dzień obowiązywania nowej ustawy śmieciowej. Niestety nie wszystkie gminy wywiązały się...

Opłaty za śmieci w Łodzi. Ile zapłacisz za wywóz...

Zmiana systemu gospodarowania odpadami, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013, ma przekonać...

Segregowanie odpadów w Opolu. Poznaj zasady...

W Opolu od 1 lipca 2013 roku pojawią się nowe kolory pojemników na odpady, zmienią się też zasady...

Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i...

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać...

Porządek z odpadami w Poznaniu. Zasady segregacji...

Zmiany w gospodarce odpadami, wprowadzone przez ustawę śmieciową, zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Czy...