| muratordom.pl » Prawo » Ustawa śmieciowa » Nowy system gospodarki odpadami w Krakowie. Segregowanie i selektywna zbiórka śmieci – poznaj zasady

Nowy system gospodarki odpadami w Krakowie. Segregowanie i selektywna zbiórka śmieci – poznaj zasady

1 lipca 2013 roku wchodzi w życie ustawa śmieciowa, wg której to gmina odpowiada za śmieci powstałe na jej terenie. Jeżeli więc mieszkasz w Krakowie, koniecznie zapoznaj się z nowym systemem gospodarki odpadami w Twoim mieście. Władze stolicy Małopolski przygotowały informator na temat segregacji śmieci. Oto jego najważniejsze punkty.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów w Krakowie

Każdy mieszkaniec Krakowa zobowiązany jest:

 • do wypełnienia i złożenia deklaracji o ilości wytwarzanych odpadów i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny, ustalona przez Radę Miasta Krakowa stawka opłaty jest prawie o 50% niższa,
 • uiszczania zadeklarowanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rachunek Gminy Miejskiej Kraków w terminie do 14 dnia każdego miesiąca,
 • do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników na odpady. Pojemniki można zakupić lub wynająć u Zarządzającego Systemem.

Jeżeli mieszkasz w bloku wielorodzinnym w twoim imieniu deklarację składa zarządca lub administrator budynku.

Autor: www.krakow.pl

Zanim wrzucisz śmieci do pojemnika na odpady - opróżnij i zgnieć plastikowe butelki i kartony po sokach i mleku, złóż gazety, wylej płyny ze szkła, ale go nie tłucz. W ten sposób ułatwisz dalszą obróbkę odpadów i zmniejszysz ich objętość

Jak segregować odpady?

Segregując śmieci musisz oddzielić od siebie poszczególne ich rodzaje:

 • odpady komunalne, takie jak papier, tektura, gazety, czasopisma, książki itd., opakowania ze szkła,
 • opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone z ogrodów, parków, cmentarzy,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • opony.

Kolorowe worki i pojemniki na odpady w Krakowie

Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym papier, szkło, plastik i metal gromadzisz w odpowiednio opisanych żółtych workach.

Jeżeli mieszkasz w bloku, papier, plastik i metal wyrzucasz do żółtych pojemników na odpady typu IGLOO, a szkło bezbarwne i kolorowe - do zielonych. Pojemniki zarządca nieruchomości musi kupi lub wynająć.

Do posegregowanych śmieci nie wrzucaj:

 • zatłuszczonego papieru, tapet, kalek,
 • opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów, środków chemicznych i niebezpiecznych,
 • ceramiki, porcelany, kryształów, naczyń typu arco, doniczek, talerzy,
 • luster i szkła budowlanego (okiennego i zbrojonego)
 • szyb samochodowych,
 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
 • opakowań po farbach, lakierach, środkach chwastobójczych i owadobójczych,
 • żarówek, świetlówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych,
 • leków,
 • baterii, zabawek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gdzie wyrzucać śmieci zmieszane, nie podlegające segregacji?

Śmieci pozostałe po wydzieleniu odpadów niebezpiecznych i segregowanych wyrzucamy do niebieskich pojemników. Przez najbliższe 5 lat obowiązuje jednak okres przejściowy, który pozwala na wyrzucanie tego rodzaju odpadów do pojemników w innych kolorach, z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego.

WARTO WIEDZIEĆ

Ogólne zasady postępowania ze śmieciami

Pamiętaj, że nie należy mieszać odpadów niebezpiecznych (baterii, olejów silnikowych, akumulatorów, świetlówek) ze sobą i z innymi odpadami. Oddzielenie tego rodzaju śmieci od pozostałych odpadów komunalnych zapobiegnie zanieczyszczeniu tych ostatnich i umożliwi ich recykling.

Nigdy nie spalaj odpadów komunalnych w domowych kotłach, piecach i kominkach. Podczas spalania śmieci w nieodpowiednich warunkach (domowych), do powietrza dostaje się wiele szkodliwych substancji (pyły, tlenki azotu i siarki, a także rakotwórcze furany i dioksyny).

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.nowezasady.pl

Przeczytaj dodatkowo:
Segregowanie śmieci w Gdańsku. Zobacz, jak...

W Gdańsku obowiązują nieco inne zasady segregacji śmieci niż w pozostałych województwach - mieszkańcy...

Czy wiesz, jak segregować śmieci? Rozwiąż QUIZ i...

Już wkrótce - w związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej - zaczniemy przykładać większą wagę do...

Opłaty za śmieci w Gdańsku. Ile zapłacisz za...

Opłata za wywóz śmieci w stolicy województwa pomorskiego od 1 lipca 2013 roku będzie uzależniona od metrażu...

Opłaty za śmieci we Wrocławiu. Ile zapłacisz za...

Nowa ustawa śmieciowa odpowiedzialność za gospodarkę odpadami oddaje w ręce gmin, które w drodze przetargu,...

Opłaty za śmieci w Opolu. Ile zapłacisz za wywóz...

W Opolu od 1 lipca 2013 roku wprowadzona zostanie opłata za wywóz śmieci liczona od mieszkańca. Nowe zasady...

Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i...

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać recyklingowi zostają...