| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Wykupienie na własność mieszkań w zasobach TBS: po zmianach w prawie pojawiły się problemy

Wykupienie na własność mieszkań w zasobach TBS: po zmianach w prawie pojawiły się problemy

Zmiany w prawie, które miały umożliwić przekształcanie praw do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni powodują, że osoby nie mogą wykupić na własność mieszkań wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu.

11 października 2011 r. weszła w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej celem było umożliwienie przekształcania praw do lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wadliwe przepisy uniemożliwiają wykup mieszkań z zasobów TBS na własność

W związku z tym do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) zaczęły napływać skargi od osób zainteresowanych, organizacji spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji zrzeszających towarzystwa budownictwa społecznego, wskazujących na problemy, które wyłoniły się w związku z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi wskazaną wyżej ustawą. Osoby zainteresowane podkreślają w skargach, że liczyli na otwarcie im drogi do wykupienia na własność zajmowanych lokali mieszkalnych wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu. Problem wadliwych przepisów w tej kwestii zgłaszają także notariusze.

RPO zwróciła się do wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej o informację, na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 2011 r. , jak również o wskazanie, jakie propozycje w tym zakresie zostały zgłoszone przez resort infrastruktury.

Problem z wykupieniem mieszkań TBS - Ministerstwo Infrastruktury zwleka z rozwiązaniem sprawy

Warto dodać, że Rzecznik Praw Obywatelskich już kilkakrotnie zwracała się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o podjęcie działań legislacyjnych, które umożliwią osobom zainteresowanym wykupienie mieszkania wybudowanego ze wsparciem preferencyjnego kredytu .

Odpowiadając na pisma RPO resort infrastruktury i rozwoju wskazał, że propozycje rozwiązań legislacyjnych, m. in. w zakresie doprecyzowania zasad sprzedaży mieszkań powstałych przy udziale preferencyjnego kredytu, zostały przekazane sejmowej Komisji Infrastruktury, w celu podjęcia zmian w prawie w tej kwestii.

Następnie sejmowa Komisja Infrastruktury zobowiązała Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do podjęcia zmian w prawie w kierunku poprawy funkcjonowania przepisów związanych z wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez TBS oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu. Zgodnie z deklaracją resortu infrastruktury i rozwoju, informacja w tym zakresie miała zostać przedstawiona Komisji Infrastruktury najpóźniej w styczniu 2013 r.

Do chwili obecnej brak jest jednak ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju propozycji zmian w przepisach, która rozwiązałaby omawiany problem.

22.05.2014

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – jego...

Jedną z najczęściej spotykanych form prawnych posiadania lokalu w Polsce (poza tradycyjną własnością) jest...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...