| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Wykupienie na własność mieszkań w zasobach TBS: po zmianach w prawie pojawiły się problemy

Wykupienie na własność mieszkań w zasobach TBS: po zmianach w prawie pojawiły się problemy

Zmiany w prawie, które miały umożliwić przekształcanie praw do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni powodują, że osoby nie mogą wykupić na własność mieszkań wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu.

11 października 2011 r. weszła w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jej celem było umożliwienie przekształcania praw do lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wadliwe przepisy uniemożliwiają wykup mieszkań z zasobów TBS na własność

W związku z tym do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) zaczęły napływać skargi od osób zainteresowanych, organizacji spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji zrzeszających towarzystwa budownictwa społecznego, wskazujących na problemy, które wyłoniły się w związku z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi wskazaną wyżej ustawą. Osoby zainteresowane podkreślają w skargach, że liczyli na otwarcie im drogi do wykupienia na własność zajmowanych lokali mieszkalnych wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu. Problem wadliwych przepisów w tej kwestii zgłaszają także notariusze.

RPO zwróciła się do wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej o informację, na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 2011 r. , jak również o wskazanie, jakie propozycje w tym zakresie zostały zgłoszone przez resort infrastruktury.

Problem z wykupieniem mieszkań TBS - Ministerstwo Infrastruktury zwleka z rozwiązaniem sprawy

Warto dodać, że Rzecznik Praw Obywatelskich już kilkakrotnie zwracała się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o podjęcie działań legislacyjnych, które umożliwią osobom zainteresowanym wykupienie mieszkania wybudowanego ze wsparciem preferencyjnego kredytu .

Odpowiadając na pisma RPO resort infrastruktury i rozwoju wskazał, że propozycje rozwiązań legislacyjnych, m. in. w zakresie doprecyzowania zasad sprzedaży mieszkań powstałych przy udziale preferencyjnego kredytu, zostały przekazane sejmowej Komisji Infrastruktury, w celu podjęcia zmian w prawie w tej kwestii.

Następnie sejmowa Komisja Infrastruktury zobowiązała Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do podjęcia zmian w prawie w kierunku poprawy funkcjonowania przepisów związanych z wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez TBS oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu. Zgodnie z deklaracją resortu infrastruktury i rozwoju, informacja w tym zakresie miała zostać przedstawiona Komisji Infrastruktury najpóźniej w styczniu 2013 r.

Do chwili obecnej brak jest jednak ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju propozycji zmian w przepisach, która rozwiązałaby omawiany problem.

22.05.2014

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Księga wieczysta bez tajemnic. Czego się dowiemy...

Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Mamy z nią do...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Pomiar powierzchni antresoli w mieszkaniu - wg...

Pomiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...

Rachunek powierniczy chroni pieniądze kupującego...

Rachunek powierniczy polega na tym, że nabywca mieszkania gromadzi środki na jego zakup na rachunku w banku i...