| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy bez zezwolenia? Jakie są stawki opłat za wycinkę?

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy bez zezwolenia? Jakie są stawki opłat za wycinkę?

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Takie ułatwienia wprowadzono w związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono nowelizację przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2016. 2134 z dnia 2016.12.23).

Nowelizacja ta, pomimo iż nie dotyczy prawa budowlanego, to ze względu na ułatwienia jakie wprowadza dla osób fizycznych (i nie tylko), może znacząco ułatwić i usprawnić pierwszy etap procesu budowlanego.

Dla wielu bowiem osób wybudowanie domu wiązało się do tej pory z koniecznością uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów porastających nieruchomość, na której miał powstać obiekt budowlany.

Zmiana ustawy o ochronie przyrody dotyczy m. in. możliwości wycinki drzew na działce będącej własnością osoby fizycznej bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na wycinkę.

Do końca roku 2016, aby wyciąć drzewa lub krzewy na swojej działce, należało wystąpić z odpowiednim wnioskiem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dokonać wycinki dopiero po wydaniu odpowiedniego zezwolenia.

Kiedy możliwa jest wycinka drzew?

Nowela przepisów w/w ustawy zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Teraz każda osoba fizyczna będzie mogła dowolnie wykonywać swoje prawo własności, nie pytając się o zgodę na wycinkę, niezależnie od wielkości drzewa, jego wieku, czy grubości pnia.

Jedyny warunek to usadowienie drzewa na prywatnej posesji będącej własnością osoby wycinającej i fakt, iż wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodatkowo również przedsiębiorcy nie będą musieli ubiegać się o wydanie zezwolenia na wycinkę:

- krzewu, lub krzewów rosnących w skupisku, którego powierzchnia nie przekracza 25 m2,

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nowelizacja przepisów ustawy daje również możliwość organom gmin rozszerzanie katalogu sytuacji, w których uzyskiwanie pozwolenia na wycinkę nie będzie konieczne. Organy gmin bowiem będą mogły uchwalać akty prawa miejscowego, w których ze względu na wskazane w ustawie kryteria, mogą zwolnić z uzyskania pozwolenia na wycinkę.

Zobacz też: Zmiany w prawie budowlanym

Opłaty za wycinkę drzew i krzewów

Od stycznia 2017 roku zmniejszone zostały również opłaty za usunięcie drzewa i krzewu. Opłatą za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Natomiast za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Wysokość stawki opłaty ustala Rada gminy w drodze uchwały, jednak stawka opłaty nie może przekroczyć 500 zł w przypadku drzewa i 200 zł w przypadku krzewu. W sytuacji, gdy rada gminy nie uchwali stosownej uchwały do ustalania opłaty za wycinkę przyjmuje się stawki maksymalne czyli 500 zł i 200 zł.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2016. 2134 z dnia 2016.12.23),

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016.2249 z dnia 2016.12.30).

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń...

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w warunkach...

Kupujemy nowe mieszkanie - formalności, porady...

Dowiedz się dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera, jakie formalności związane są z zakupem lokalu na...

Dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera

Mieszkanie od dewelopera czy z rynku wtórnego? To dylemat wielu osób planujących zakup...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

W jaki sposób, zgodnie z prawem, można...

Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...

Jaka jest definicja mieszkania 1-pokojowego?

Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp...