| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Ulgi dla niepełnosprawnych. Jakie wydatki na wyposażenie i adaptację mieszkania można odliczyć od dochodu?
Ulga rehabilitacyjna - komu i za co przysługuje?

Ulgi dla niepełnosprawnych. Jakie wydatki na wyposażenie i adaptację mieszkania można odliczyć od dochodu?

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania lub domu osoby niepełnosprawnej można odliczyć od dochodu i pomniejszyć tym samym płacony podatek. Jest to tak zwana ulga rehabilitacyjna. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej ulgi. Jakie wydatki można odliczyć?

Wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności można odliczyć od dochodu i pomniejszyć tym samym płacony podatek. Odliczenie to nie jest limitowane (można uwzględnić całą wydaną kwotę).

Tak zwana ulga rehabilitacyjna obejmuje również między innymi wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu do rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych (ale bez urządzeń AGD) i przystosowanie samochodu.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym, czyli posiadającym orzeczenie (decyzję) o niepełnosprawności albo przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową bądź socjalną.

Mogą też z niej korzystać osoby, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny (małżonka, dziecko własne, przysposobione albo przyjęte na wychowanie, pasierba, rodzica, teścia, teściową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia lub synową), ale pod warunkiem że jego roczny dochód nie przekroczył 9120 zł.

Nie trzeba mieć statusu osoby niepełnosprawnej przez cały rok podatkowy, żeby skorzystać z ulgi (stosowną decyzję można uzyskać nawet w grudniu danego roku).

Jakie wydatki można odliczyć

Pieniądze na adaptację i wyposażenie domu lub mieszkania odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej muszą mieć na celu zaspokojenie potrzeb wynikających z niepełnosprawności (przeróbki muszą ułatwiać życie osobie niepełnosprawnej). Nie mogą zatem być podyktowane tylko potrzebą remontu czy podniesienia standardu lokalu. Zakres prac musi być ściśle związany z rodzajem niepełnosprawności.

Przykładowo ulga należy się za:

  • w wypadku dysfunkcji ruchu lub poruszania się na wózku inwalidzkim – budowę pochylni i podjazdów, likwidację progów, poszerzenie otworów drzwiowych, montaż podnośnika lub transportera schodowego, automatycznych drzwi do garażu, okien z nisko umiejscowioną klamką, szafek kuchennych z niskim blatem, poręczy i uchwytów w łazienkach, likwidację wanny i montaż brodzika z siedziskiem;
  • przy dysfunkcji wzroku – likwidację progów, ułożenie posadzki antypoślizgowej, ułożenie okładzin ściennych i podłogowych o kolorze i fakturze ułatwiających orientację przestrzenną, montaż poręczy, sygnalizacyjnej instalacji dźwiękowej, kotła c.o. z węglowego na gazowy;
  • przy dysfunkcji słuchu – montaż sygnalizacji świetlnej (przy dzwonku do drzwi, telefonie), montaż pętli induktofonicznych, wzmacniacza do telefonu. Urząd skarbowy może sprawdzić, czy i jakie prace zostały wykonane w domu niepełnosprawnego. Ważne też jest to, że wszystkie odliczane wydatki muszą być udokumentowane, na przykład fakturami.

Jak rozliczyć ulgę dla niepełnosprawnych

Ulgę rozlicza się, odliczając wydatki na adaptację od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych (w deklaracji PIT-36 lub PIT-37) albo od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem (w deklaracji PIT-28). Do zeznania rocznego trzeba dołączyć formularz PIT/O (informację o odliczeniach).

Jeśli osoba, która dokonała adaptacji domu i ma prawo do ulgi z tego tytułu, uzyskuje w ciągu roku dochody z działalności gospodarczej albo najmu, może korzystać z ulgi już w trakcie roku, obliczając zaliczki na podatek bądź ryczałt. Jednak w zeznaniu rocznym musi dokonać ostatecznego rozliczenia.

Niestety, gdy dochód czy przychód roczny jest niższy niż kwota przysługującego odliczenia, niewykorzystana część ulgi przepadnie (nie można jej odliczyć od dochodu w kolejnych latach).

  • Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
WAŻNE

Kiedy ulga nie ma zastosowania

Nie można odliczać od dochodu wydatków, które zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji, aktywności lub świadczeń socjalnych, PFRON, NFZ bądź zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wadliwe prawo nie chroni opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni mieszkaniowej przed egzekucją za długi spółdzielni

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że obecnie obowiązujące przepisy nie chronią ...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czym właściwie jest spółdzielcze własnościowe...

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest przede wszystkim jednym z ograniczonych praw...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości,...

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo istotne...

Masz pomysł na własny biznes? Planujesz prowadzić...

Pomysł na własny biznes realizowany w domu lub mieszkaniu? To rozwiązanie niemal idealne, jednak wiąże się z...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....