| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Nowe propozycje zmian w przepisach o odrolnieniu gruntów

Nowe propozycje zmian w przepisach o odrolnieniu gruntów

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III będzie wymagało uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, kiedy zwarty obszar przekraczałby 0,5 ha. Tak wynika z poselskich pozycji zmian w przepisach. Swój projekt w kwestii odrolnienia gruntów złożył w Sejmie także prezydent.

To już kolejna próba uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwestii zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne. Dotyczy to użytków rolnych klas I – III.

Mimo przegłosowanych przez Sejm zmian, nowelizacji nie podpisał prezydent. Zwrócił on uwagę na konieczność wprowadzenia instrumentów, które chroniłyby te najbardziej wartościowe grunty rolne.

O poprzednich uchwalonych poselskich propozycjach zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zawetowanych przez prezydenta przeczytasz tu: Ułatwienia w odrolnieniu gruntów: prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy.

Poselskie propozycje zmian dotyczące odrolnienia gruntów

Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obszar poniżej 0,5 ha klas I-III, nie będzie wymagał uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Proponowana zmiana ustawy polega na przywróceniu zapisu ustawy z przed 23 maja 2013 r. Ponadto projekt przewiduje możliwość zmiany przeznaczenia gruntu rolnego klasy I-III na cele nierolne i nieleśne, niezależnie od obszaru przekształcanego gruntu, bez konieczności uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w sytuacji, gdy przekształcany grunt przeznaczony będzie na cele użyteczności publicznej.

Aby uniknąć wątpliwości w interpretacji, projekt zawiera też dodanie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, definicji „zwartego obszaru projektowanego” i „celu użyteczności publicznej”. Ma to na celu wyeliminowanie częstych przypadków nieuzasadnionych „podziałów” obszarów najcenniejszych rolniczo na „zwarte” obszary poniżej 0,5 ha w procesie przeznaczenia takich gruntów pod zabudowę, w celu omijania przepisów. Definicja celu użyteczności publicznej ma wyczerpująco wskazywać, na jakie potrzeby może nastąpić zmiana przeznaczenia gruntu rolnego bez uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Omawiany projekt zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Prezydent proponuje swoje zmiany w odrolnieniu gruntów

Do Sejmu trafił też projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przygotowany przez prezydenta. Zgodnie z nim, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I-III, będzie wymagało uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W kilku przypadkach zmiana przeznaczenia gruntów nie będzie wymagała zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Grunty rolne klas I-III muszą spełnić łącznie następujące warunki:

  • znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi,
  • najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej, w rozumieniu przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), nie przekracza 50 metrów,
  • położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.),
  • ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

21.01.2015

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Stan deweloperski mieszkania. Co to oznacza, co...

Standard wykończenia nowego mieszkania, określany jest jako stan deweloperski. Dowiedz się, co zastaniesz...

Pomiar powierzchni antresoli w mieszkaniu - wg...

Pomiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli...

Wody opadowe - przepisy. Jak zgodnie z prawem...

Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...

Prawa i obowiązki we wspólnotach mieszkaniowych

Wspólnota mieszkaniowa, jako forma zarządzania wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym, staje się...

Jaka jest definicja mieszkania 1-pokojowego?

Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp...