| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Nowe propozycje zmian w przepisach o odrolnieniu gruntów

Nowe propozycje zmian w przepisach o odrolnieniu gruntów

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III będzie wymagało uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, kiedy zwarty obszar przekraczałby 0,5 ha. Tak wynika z poselskich pozycji zmian w przepisach. Swój projekt w kwestii odrolnienia gruntów złożył w Sejmie także prezydent.

To już kolejna próba uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwestii zmiany przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne. Dotyczy to użytków rolnych klas I – III.

Mimo przegłosowanych przez Sejm zmian, nowelizacji nie podpisał prezydent. Zwrócił on uwagę na konieczność wprowadzenia instrumentów, które chroniłyby te najbardziej wartościowe grunty rolne.

O poprzednich uchwalonych poselskich propozycjach zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zawetowanych przez prezydenta przeczytasz tu: Ułatwienia w odrolnieniu gruntów: prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy.

Poselskie propozycje zmian dotyczące odrolnienia gruntów

Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obszar poniżej 0,5 ha klas I-III, nie będzie wymagał uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Proponowana zmiana ustawy polega na przywróceniu zapisu ustawy z przed 23 maja 2013 r. Ponadto projekt przewiduje możliwość zmiany przeznaczenia gruntu rolnego klasy I-III na cele nierolne i nieleśne, niezależnie od obszaru przekształcanego gruntu, bez konieczności uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w sytuacji, gdy przekształcany grunt przeznaczony będzie na cele użyteczności publicznej.

Aby uniknąć wątpliwości w interpretacji, projekt zawiera też dodanie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, definicji „zwartego obszaru projektowanego” i „celu użyteczności publicznej”. Ma to na celu wyeliminowanie częstych przypadków nieuzasadnionych „podziałów” obszarów najcenniejszych rolniczo na „zwarte” obszary poniżej 0,5 ha w procesie przeznaczenia takich gruntów pod zabudowę, w celu omijania przepisów. Definicja celu użyteczności publicznej ma wyczerpująco wskazywać, na jakie potrzeby może nastąpić zmiana przeznaczenia gruntu rolnego bez uzyskiwania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Omawiany projekt zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Prezydent proponuje swoje zmiany w odrolnieniu gruntów

Do Sejmu trafił też projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przygotowany przez prezydenta. Zgodnie z nim, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I-III, będzie wymagało uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W kilku przypadkach zmiana przeznaczenia gruntów nie będzie wymagała zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Grunty rolne klas I-III muszą spełnić łącznie następujące warunki:

  • znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi,
  • najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej, w rozumieniu przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), nie przekracza 50 metrów,
  • położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.),
  • ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

21.01.2015

W jakiej odległości od zabudowy mieszkaniowej może powstać farma wiatrowa?

Farmy wiatrowe to jedno z coraz bardziej popularnych rozwiązań propagujących OZE. Jednak miejsca...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Koniec z nieuczciwymi producentami. Nowelizacja...

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) musi...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – jego...

Jedną z najczęściej spotykanych form prawnych posiadania lokalu w Polsce (poza tradycyjną własnością) jest...

Zwrot bonifikaty uzyskanej od gminy na nabycie...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie mającymi umożliwić osobom, które uzyskały od gminy bonifikatę na...

Kiedy można odwołać lub rozwiązać umowę darowizny...

Darowanie komuś mieszkania lub domu nie oznacza, że umowy darowizny nie można odwołać. Warto wiedzieć, w...

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z...

Sejm uchwalił ustawę, mającą na celu określenie zasad wsparcia finansowego dla osób, które...

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Jak...

Właściciel mieszkania lub domu ma prawo w niektórych wypadkach zaskarżyć do sądu uchwałę...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.