| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Kary za nielegalną wycinkę drzew są niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok

Kary za nielegalną wycinkę drzew są niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne nakładanie obowiązkowej kary pieniężnej za wycinkę drzew i krzewów przez właścicieli nieruchomości, bez pozwolenia. Jak uzasadnił swój wyrok?

W kilku połączonych sprawach, rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 1 lipca 2014 r., (sygn. akt SK 6/12) wnioskodawcy domagali się uznania za niezgodne z konstytucją przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zgłaszane wnioski dotyczyły wysokości kary za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia.

Nielegalna wycinka drzew narusza prawo własności

Wnioskodawcy argumentowali, że powyższe przepisy naruszają ich gwarantowane w konstytucji prawo własności . Obecne przepisy przewidują bowiem obowiązek wymierzenia kary za sprzeczne z prawem wycięcie drzewa, nawet jeśli stan drzewa zagraża bezpieczeństwu właściciela posesji, jego najbliższych i ich majątkowi (ze względu np. na ryzyko uszkodzenia domu, osunięcia się na dom w wyniku uderzenia pioruna itd.).

Szerzej o argumentach autorów skarg do Trybunału Konstytucyjnego pisaliśmy w artykule pt. „Czy kary za nielegalną wycinkę drzew są zgodne z konstytucją? Trybunał Konstytucyjny ma niedługo ogłosić wyrok”, opublikowanym 16 czerwca br.

Kary za wycinkę drzew nie są zgodne z Konstytucją – ogłoszono wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku z 1 lipca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją jest obligatoryjne nakładanie kar pieniężnych za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu i motywy działania posiadacza nieruchomości.

Uznane przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z konstytucją przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stracą moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zapadł jednomyślnie. Jeden z sędziów zgłosił do niego zdanie odrębne.

Uzasadnienie wyroku Trybunału konstytucyjnego dotyczące kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów

W uzasadnieniu wyroku Trybunał podkreślił, że co do zasady wymierzanie kar za nielegalne usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia jest słuszne i potrzebne. Brak takiego mechanizmu spowodowałby, że właściciele działek, kierując się czysto materialnymi motywami, mogliby niszczyć nawet bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym drzewostan. Jednak obecnie obowiązujące przepisy w kwestii tych kar naruszają prawo własności, ponieważ przewidują zbyt dużą ich wysokość i są zbyt represyjne – podkreślił Trybunał.

Zdaniem Trybunału nie tylko dolegliwość kary, która jest równa trzykrotności opłaty za usunięcie drzewa za zezwoleniem, jest problemem, ale także automatyzm ich nakłania. Zakwestionowane przepisy nakazują bowiem organom samorządowym jej wymierzenie mechanicznie, bez względu na zróżnicowanie przyczyn i okoliczności usunięcia drzewa (krzewu).

Zakwestionowane przepisy nie uwzględniają przede wszystkim specyfiki sytuacji, w których uszkodzenie drzewa siłami przyrody lub jego chorobą sprawiają, że zagrażają one życiu lub zdrowiu użytkowników nieruchomości, a także innych osób i to jest powodem jego usunięcia. Przepisy ustawy o ochronie przyrody nie przewidują nawet stanu wyższej konieczności, który pozwoliłby odstąpić od wymierzenia kary za nielegalne wycięcie drzewa lub krzewu.

Warto dodać, że Sejm rozpoczyna prace nad rządowymi zmianami w ustawie o ochronie przyrody, które mają między innymi zmniejszyć kary za wycięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Z proponowanymi zmianami w prawie w tej kwestii możesz zapoznać się w artykule: Niższe kary za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

18.07.2014

Jak zalegalizować samowolę budowlaną? Koszty, dokumenty i sam proces legalizacji

Budowa bez wymaganego przepisami zezwolenia lub zgłoszenia stanowi samowolę budowlaną. Inwestor...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Czy możliwa jest budowa na działce rolnej? Jakie...

Budowa na działce rolnej jest możliwa. Przekształcenie gruntu rolnego w działkę budowlaną odbywa się w...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Masz pomysł na własny biznes? Planujesz prowadzić...

Pomysł na własny biznes realizowany w domu lub mieszkaniu? To rozwiązanie niemal idealne, jednak wiąże się z...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...