| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Kary dla właścicieli lokali za odcięcie lokatorom wody, gazu czy prądu. Sprawdź co mówią przepisy

Kary dla właścicieli lokali za odcięcie lokatorom wody, gazu czy prądu. Sprawdź co mówią przepisy

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które wprowadzą kary dla właścicieli budynków za utrudnianie lub uniemożliwianie lokatorom korzystania z mieszkań poprzez np. odcinanie gazu, wody, czy zamurowywanie wejścia do mieszkania. Za takie czyny właścicielowi budynku będzie groziła kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm 10 września br. nowelizację Kodeksu karnego, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej: nowelizacja, Dz.U. z 2015 r., poz. 1549), która wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r.

Zmiany w Kodeksie karnym za utrudnienia w użytkowaniu wynajętego lokalu

Nowelizacja ma na celu między innymi zmianę art. 191 Kodeksu karnego. W myśl obecnie obowiązującego art. 191 § 1 Kodeksu karnego stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wskazany wyżej przepis obejmuje kary za stosowanie bezpośrednich form przemocy lub groźby bezprawnej, ale nie obejmuje kar za wywieranie pośredniego przymusu psychicznego wobec danej osoby. A przemoc pośrednią, czyli wyłączanie prądu lub ogrzewania, odcinanie dostępu do wody, odbieranie kluczyków do samochodu, wyjmowanie okien, zamurowywanie wejścia do mieszkania, czy zamykanie pomieszczeń na kłódkę stosują często właściciele budynków, np. kamienic wobec lokatorów, chcąc ich zmusić do opuszczenia mieszkania.

Dotychczas przepisy nie przewidywały kar za stosowanie przemocy pośredniej przez właściciela budynku wobec lokatorów. Wkrótce ma się to zmienić. Stosowanie uporczywej przemocy innego rodzaju lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego mieszkania będzie podlegało karze pozbawienia wolności do lat 3. Ściganie tego typu przestępstwa będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Zmiany w Prawie budowlanym – jak wpłyną na właściciela, który utrudnia funkcjonowanie lokatorom

Omawiana nowelizacja przewiduje także zmiany w Prawie budowlanym. Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że właściciel budynku dokonał bezprawnej ingerencji w ten obiekt, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku, wówczas organ nadzoru budowlanego nakaże, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu i będzie mogła być ogłoszona ustnie. Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia ingerencji w budynek, który powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, usunięcie tych ingerencji będzie następowało na koszt właściciela lub zarządcy budynku.

Właściciel lub zarządca budynku, który ingeruje w ten budynek, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku i narusza tym samym Prawo budowlane będzie podlegał grzywnie w wysokości do 2 tys. złotych.

9.11.2015

Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot bonifikaty uzyskanej od gminy na nabycie...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie mającymi umożliwić osobom, które uzyskały od gminy bonifikatę na...

Bezpłatne porady prawne. Nowa infolinia...

Sprawdź, jakie masz prawa i jak możesz ich dochodzić. Z inicjatywy UOKiK wszyscy konsumenci mogą skorzystać z...

Powierzchnia użytkowa mieszkania. Kiedy ten sam...

Kupując mieszkanie, możemy zakładać, że będzie ono miało powierzchnię zgodną z deklarowaną przez dewelopera....

Jak bronić się przed egzekucją z nieruchomości?...

Jeżeli nie płacisz podatków i nie spłacasz regularnie rat kredytu, możesz stracić dom lub mieszkanie....

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z...

Sejm uchwalił ustawę, mającą na celu określenie zasad wsparcia finansowego dla osób, które...

Ulgi dla niepełnosprawnych. Jakie wydatki na...

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania lub domu osoby niepełnosprawnej można odliczyć od dochodu i...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.