| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Gdzie mogą powstawać elektrownie wiatrowe? Posłowie chcą zapisać w prawie zasady lokalizowania farm wiatrowych

Gdzie mogą powstawać elektrownie wiatrowe? Posłowie chcą zapisać w prawie zasady lokalizowania farm wiatrowych

W obecnym prawie nie ma przepisów, które regulowałyby kwestię odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Sąsiedztwo wiatraków może być uciążliwe dla mieszkańców okolicznych domów ze względu na emitowany hałas. Posłowie chcą zapisać w przepisach zasady dotyczące odległości wiatraków od domów i prawa właścicieli domów sąsiadujących z elektrownią wiatrową.

Elektrownie wiatrowe emitują infradźwięki, czyli dźwięki o niskich, ale uciążliwych częstotliwościach, co według przeciwników tego typu budowli jest uciążliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt - zarówno gospodarskich, jak i żyjących na wolności. O wprowadzenie w życie przepisów regulujących zasady lokalizowania elektrowni wiatrowych apelowała także Najwyższa Izba Kontroli. NIK w raporcie 2014 r. wskazała na konieczność wprowadzenia jednolitych przepisów dotyczących lokalizowania wiatraków. Przepisy te byłyby takie same na terenie całej Polski.

Wcześniej, sprawą zajęła się RPO, o czym pisaliśmy w artykule: W jakiej odległości od zabudowy mieszkaniowej może powstać farma wiatrowa?

Co o lokalizowaniu elektrowni wiatrowych mówią obecnie obowiązujące przepisy?

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają umiejscowienie elektrowni wiatrowej na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W praktyce oznacza to stawianie tego typu obiektów w danym miejscu mimo sprzeciwu okolicznych mieszkańców i bez uwzględnienia negatywnego wpływu takiej lokalizacji turbiny na ich zdrowie.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Proponowane rozwiązania lokalizacji elektrowni wiatrowych

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane, nakłada na gminę obowiązek określenia w swojej polityce przestrzennej, a konkretnie w tzw. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów, na których można stawiać turbiny wiatrowe do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 40 kW. Ponadto lokalizacja takich budowli będzie mogła nastąpić na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będzie musiała uwzględniać stopień uciążliwości tej budowli na okolicę.

Prawa mieszkańców domów sąsiadujących z farmami wiatrowymi

Projekt przewiduje także udział mieszkańców danej gminy przy podejmowaniu przez samorządy decyzji w sprawie lokalizacji turbin wiatrowych. Projekt wskazanego wyżej studium, z określeniem lokalizacji wiatraków, będzie dostępny dla mieszkańców gminy do wglądu na stronie internetowej gminy przez co najmniej 21 dni. Ponadto władze gminy będą miały obowiązek zorganizowania w tym czasie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami, zawartymi w tym studium. Wnioski o postawienie elektrowni wiatrowych będą musiały zawierać informacje dotyczące m. in. wielkości turbiny wiatrowej, jej oddziaływania na środowisko, w tym na bezpieczeństwo i zdrowie człowieka, jak też planowaną moc turbiny.

Co więcej, jeżeli ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej korzystanie z innych nieruchomości stało się niemożliwe lub w sposób istotny ograniczone, właściciele sąsiednich nieruchomości mieliby prawo domagania się od właściciela elektrowni wiatrowej odszkodowania za poniesioną realną szkodę. Poszkodowany mógłby też żądać wykupienia nieruchomości, jej części lub też zapewnienia przez właściciela turbiny, właścicielowi nieruchomości sąsiedniej lub użytkownikowi wieczystemu, nieruchomości zamiennej.

Jakich odszkodowań mogliby domagać się poszkodowani od właściciela turbiny wiatrowej?

Właściciele nieruchomości sąsiednich mieliby prawo domagać się od właściciela turbiny wiatrowej odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości, jeżeli turbina wiatrowa zmniejszyła wartość ich nieruchomości. Wysokość odszkodowania za obniżenie wartości domu znajdującego się w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej ma być ustalana na dzień sprzedaży tej nieruchomości.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

26.01.2015

Przepisy o OZE uchwalone przez Sejm. Jakie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii?

Sejm uchwalił ustawę, która reguluje zasady wytwarzania energii ze źródeł...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Rachunek powierniczy chroni pieniądze kupującego...

Rachunek powierniczy polega na tym, że nabywca mieszkania gromadzi środki na jego zakup na rachunku w banku i...

Operat szacunkowy: co to jest i do czego służy?...

Operat szacunkowy to szczególna forma wyceny nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego....

Dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera

Mieszkanie od dewelopera czy z rynku wtórnego? To dylemat wielu osób planujących zakup...

Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i...

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać...