| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Domy letniskowe całoroczne. Co na to prawo budowlane?
Jaka zabudowa jest dopuszczalna na działce rekreacyjnej?

Domy letniskowe całoroczne. Co na to prawo budowlane?

Czy domy letniskowe całoroczne rzeczywiście mogą służyć jako mieszkanie przez cały rok? W jakich przepisach można znaleźć informacje na ten temat? Czy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można spotkać się z przeznaczeniem terenu pod budownictwo rekreacyjne całoroczne?

Dom letniskowy całoroczny - definicja

Przytoczenie definicji jest dosyć problematyczne, bo prawo budowlane nie wprowadza definicji budynku mieszkalnego, a jedynie samego budynku.

W zasadzie pojęcia domku rekreacyjnego i letniskowego używane są zamiennie. Dom letniskowy „to obiekt, którego budowa (zgodnie z prawem budowlanym) wymaga pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, a którego głównym przeznaczeniem jest czasowe zamieszkiwanie.” (Źródło: Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. Miejsce publikacji: GUS, Warszawa).

O ile plan zagospodarowania określa działkę jako teren przeznaczony pod zabudowę rekreacyjną, nie ma możliwości otrzymania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Jednak w obecnych przepisach różnice pomiędzy domem rekreacyjnym a mieszkalnym nie są zdefiniowane, wszystko zależy od projektu. Może on różnić się jedynie z nazwy (opłaty i podatki w przypadku domów rekreacyjnych są wyższe!), jednak dużo zależy od subiektywnej oceny przy zatwierdzaniu projektu i uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Dobrą wiadomością jest fakt, iż wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. akt II FSK 542/08) stwierdził, że domek letniskowy może podlegać opodatkowaniu według niższej stawki podatku od nieruchomości jako budynek mieszkalny. O tym, jaką stawkę podatku zastosować, decyduje sposób wykorzystywania domku. „Jeżeli dom letniskowy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych podatnika, to podlega opodatkowaniu jak budynek mieszkalny.”

Przeczytaj dodatkowo:
Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...

Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...

Masz pomysł na własny biznes? Planujesz prowadzić...

Pomysł na własny biznes realizowany w domu lub mieszkaniu? To rozwiązanie niemal idealne, jednak wiąże się z...

Księga wieczysta bez tajemnic. Czego się dowiemy...

Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Mamy z nią do...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń...

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w warunkach...

Pomiar powierzchni antresoli w mieszkaniu - wg...

Pomiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli...