| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Domy letniskowe całoroczne. Co na to prawo budowlane?
Jaka zabudowa jest dopuszczalna na działce rekreacyjnej?

Domy letniskowe całoroczne. Co na to prawo budowlane?

Czy domy letniskowe całoroczne rzeczywiście mogą służyć jako mieszkanie przez cały rok? W jakich przepisach można znaleźć informacje na ten temat? Czy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można spotkać się z przeznaczeniem terenu pod budownictwo rekreacyjne całoroczne?

Dom letniskowy całoroczny - definicja

Przytoczenie definicji jest dosyć problematyczne, bo prawo budowlane nie wprowadza definicji budynku mieszkalnego, a jedynie samego budynku.

W zasadzie pojęcia domku rekreacyjnego i letniskowego używane są zamiennie. Dom letniskowy „to obiekt, którego budowa (zgodnie z prawem budowlanym) wymaga pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, a którego głównym przeznaczeniem jest czasowe zamieszkiwanie.” (Źródło: Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. Miejsce publikacji: GUS, Warszawa).

O ile plan zagospodarowania określa działkę jako teren przeznaczony pod zabudowę rekreacyjną, nie ma możliwości otrzymania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Jednak w obecnych przepisach różnice pomiędzy domem rekreacyjnym a mieszkalnym nie są zdefiniowane, wszystko zależy od projektu. Może on różnić się jedynie z nazwy (opłaty i podatki w przypadku domów rekreacyjnych są wyższe!), jednak dużo zależy od subiektywnej oceny przy zatwierdzaniu projektu i uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Dobrą wiadomością jest fakt, iż wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. akt II FSK 542/08) stwierdził, że domek letniskowy może podlegać opodatkowaniu według niższej stawki podatku od nieruchomości jako budynek mieszkalny. O tym, jaką stawkę podatku zastosować, decyduje sposób wykorzystywania domku. „Jeżeli dom letniskowy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych podatnika, to podlega opodatkowaniu jak budynek mieszkalny.”

Zrzeczenie się dziedziczenia i poświadczenie dziedziczenia

Od odrzucenia spadku, które jest czynnością prawną jednostronną, dokonywaną tylko po śmierci...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – jego...

Jedną z najczęściej spotykanych form prawnych posiadania lokalu w Polsce (poza tradycyjną własnością) jest...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...