| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Co zmieni się w prawie dotyczącym dodatku energetycznego?

Co zmieni się w prawie dotyczącym dodatku energetycznego?

Szykują się zmiany dotyczące dodatku energetycznego. Dotyczyć one będą opodatkowania dodatku energetycznego przyznawanego osobom niezamożnym, jak również wprowadzenia zakazu odcinania dostaw ciepła, gazu i energii elektrycznej w okresie zimowym. Przeczytaj, z jakimi zmianami musisz się liczyć.

Projekt zmian dotyczących dodatku energetycznego został już złożony w Sejmie. Dodatek energetyczny otrzymują tzw. odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej. Chodzi o osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kto może przyznać dodatek energeteyczny?

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wypłacają gminy i wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra gospodarki.

Proponowane zmiany dotyczące dodatku energetycznego

Złożony w Sejmie projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (w tym m.in. w ustawie – Prawo energetyczne) przewiduje, że dodatek energetyczny ma korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o opłacie skarbowej nakładają na odbiorcę wrażliwego obowiązek uiszczenia zapłaty skarbowej przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Projekt zmian zakłada zwolnienie odbiorców z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej.

Ponadto projekt przewiduje również mechanizm wsparcia dla rodzin najuboższych, które mają trudności w każdorazowym regulowaniem płatności za dostarczaną energię. Projekt zmian w Prawie energetycznym wprowadza zakaz wstrzymywania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła odbiorcom gazu, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 1 marca roku następnego.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

2.04.2014

Opłata za użytkowanie wieczyste: bonifikata a przepisy dotyczące dochodu

Przepisy uprawniające do udzielenia 50 proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zwolnienie podatkowe w razie sprzedaży mieszkania...

Poszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o mieszkanie, które wcześniej było odrębnym...

Wadliwe prawo nie chroni opłat eksploatacyjnych...

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że obecnie obowiązujące przepisy nie chronią członków...

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – jego...

Jedną z najczęściej spotykanych form prawnych posiadania lokalu w Polsce (poza tradycyjną własnością) jest...

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z...

Sejm uchwalił ustawę, mającą na celu określenie zasad wsparcia finansowego dla osób, które...

Jak można nabyć własność nieruchomości przez...

Zasiedzenie to forma uzyskania własności nieruchomości po upływie określonego w przepisach czasu. Warto...

Czy o zgodę na wycięcie drzewa będzie łatwiej?...

Do Senatu trafił projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody, który ma na celu zmiany w przepisach...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.