| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Zwrot VAT za materiały budowlane. Ile VAT odzyskasz
LIMITY ZWROTU VAT

Zwrot VAT za materiały budowlane. Ile VAT odzyskasz

Zwrot VAT za materiały budowlane umożliwia nam ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jeśli remontowałeś swój dom lub mieszkanie, nie możesz liczyć na tak duży zwrot jak osoby, które budowały dom. Ustawodawca ustalił dwa podstawowe limity zwrotu - dla remontujących są one niestety niższe. Sprawdź, ile VAT możesz odzyskać...

Wskaźniki procentowe

Obliczając należny zwrot, trzeba przemnożyć kwotę VAT zawartą w cenie materiałów budowlanych przez odpowiedni – jeden z trzech – wskaźnik procentowy zależny od rodzaju inwestycji i wysokości stawki podstawowej VAT. Następnie należy sprawdzić, czy obliczone kwoty mieszczą się w limitach (patrz tabela).

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Dwa limity zwrotu - wyższy dla budujących, niższy dla remontujących

Ustawodawca wprowadził dwa podstawowe limity zwrotu:

  • niższy dotyczy wydatków ponoszonych na inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę.
    To przede wszystkim remont, ale także niektóre inwestycje zaliczone do budowy lub rozbudowy (nadbudowy) budynku mieszkalnego;
  • wyższy jest przewidziany dla tych inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę.

Ponadto kwota zwrotu może być obniżona, jeżeli wnioskodawca – w odniesieniu do konkretnych rozliczanych wydatków – korzystał z przysługujących przed kilku laty ulg mieszkaniowych (budowlanej lub remontowej).

Wysokość przysługującego zwrotu jest procentem podatku zawartego w cenie materiałów budowlanych zużytych do wykonywanej inwestycji – nie wyższym niż limit.

Rodzaj inwestycji  Wydatki nie były odliczane w ramach ulg
Wydatki były jednocześnie odliczane w ramach ulg
Nie wymaga pozwolenia na budowę Procent zapłaconego VAT do zwrotu:
68,18%, gdy stawką było 22%
albo
65,22%, gdy stawka wynosi 23%
55,23%
Limit zwrotu to:
30 x cena 1 m² x 0,12295 (albo 0,12195, gdy pierwszy wniosek złożono po 1 stycznia 2011 r.) czyli* 15 010 zł 30 x cena 1 m² x 0,09959 czyli* 12 258 zł
Wymaga pozwolenia na budowę Procent zapłaconego VAT do zwrotu:
68,18%, gdy stawką było 22%
albo
65,22%, gdy stawka wynosi 23%
55,23%
Limit zwrotu to:
70 x cena 1 m² x 0,12295 (albo 0,12195, gdy pierwszy wniosek złożono w 2011 r.) czyli* 35 025 zł

70 x cena 1 m² x 0,09959 czyli* 28 603 zł

*do obliczenia limitu przyjmuje się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszoną przez GUS ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Podane kwoty limitów dotyczą IV kwartału 2012 r.

PAMIĘTAJ

Kiedy przysługują Ci dwa limity zwrotu?
Jeśli inwestor kupował materiały budowlane na przykład do budowy domu (wymagane pozwolenie na budowę) i prac remontowych (można go przeprowadzić bez pozwolenia), przysługują mu dwa limity zwrotu na wszystkie wydatki.

Zwrotu VAT nie musisz wykazywać w rocznym zeznaniu PIT
Otrzymany zwrot wydatków jest zwolniony od podatku dochodowego. Nie musimy się więc nim dzielić z fiskusem. Nie trzeba go też wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Maksymalna wysokość zwrotu = 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur i limitu

Limity zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych zawsze od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot. Limit jest ustalany dla każdego inwestora osobno. Nie dotyczy on pojedynczych inwestycji, lecz osoby fizycznej (nie pozostającej w związku małżeńskim) albo małżeństwa. Łączna kwota zwrotu wypłacona osobie fizycznej (małżeństwu) w pięcioletnim okresie nie może przekroczyć 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur oraz limitu, który jednak w ciągu pięciu lat może się wielokrotnie zmienić (patrz ramka).

WARTO WIEDZIEĆ

Jak rosną limity zwrotu?
Limit zwrotu jest zmienny i zawsze zależy od ceny 1 m² mieszkania, co oznacza jego stały wzrost. Informacja o cenie stosowanej w danym kwartale jest dostępna na stronach internetowych GUS (www.stat.gov.pl), Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) lub Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).
W drugim kwartale 2010 r. cena m2 wynosiła 4433 zł. Limity zwrotu w trzecim kwartale wynosiły zatem 38 153 i 16 351 zł zależnie od rodzaju inwestycji mieszkaniowej.
Jeśli limit zwrotu w dniu składania pierwszego wniosku był niższy niż w dniu składania drugiego, to maksymalna kwota zwrotu, o jaką osoba fizyczna może się ubiegać, składając drugi wniosek, jest wyższa niż w pierwszym dniu pięcioletniego okresu.
Jeżeli pierwszy wniosek wyczerpał przysługujący wówczas limit, inwestor może otrzymać zwrot w wysokości różnicy między wyższym limitem a kwotą otrzymaną wcześniej.

PAMIĘTAJ

W latach 2011-13 podstawowa stawka VAT wynosi 23%
Kwoty zwrotu będą jednak takie jak przy stawce 22%. W rezultacie budowa domu będzie nas kosztować nieco więcej.

Łączna kwota zwrotu w przypadku zakupu materiałów budowlanych objętych stawką 23% wyniesie nie więcej niż 65,22% kwoty VAT wynikającej z faktur. Sama kwota zwrotu pozostanie więc niemal taka sama – bez względu na to, czy stawka VAT wynosiła 22 czy 23%. Nadal jednak nie może przekroczyć limitu wynoszącego teraz 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej (70 lub 30 m2 w zależności od rodzaju inwestycji) i ceny za 1 m2.

Jeżeli inwestor będzie miał różne faktury – ze stawką 22% i 23% – musi obliczyć osobno kwoty zwrotu dla obu stawek.

Przeczytaj dodatkowo:
Co dalej ze zwrotem VAT na materiały budowlane?...

Od 1 stycznia 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Rząd chce dzięki temu...

Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...

Montaż piekarnika i zmywarki do zabudowy – nie...

Dostawa i montaż AGD do zabudowy, np. zmywarki, piekarnika jest objęty podstawową, czyli 23-procentową stawką...

Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa,...

Od 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pieniądze z niego zostaną...

Podatek od wynajmu mieszkania - metoda ryczałtu....

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie to masz prawo wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Jednym ze...