| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Ubezpieczenie dodatkowe: ubezpieczenie oc i home assistance. Wyjaśniamy, co firmy oferują w ramach tych ubezpieczeń

Ubezpieczenie dodatkowe: ubezpieczenie oc i home assistance. Wyjaśniamy, co firmy oferują w ramach tych ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC może chronić właściciela domu w wielu sytuacjach, nie tylko – jak powszechnie się sądzi – od zalania przez sąsiada. W zakresie home assistance leży udzielenie pierwszej pomocy w nagłej sytuacji zagrożenia powstałej w domu. Zobacz, co wchodzi w zakres tych ubezpieczeń, a za jakie szkody ubezpieczyciel nie odpowiada.

Dodatkowe ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC chroni przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku określonego zdarzenia, za które odpowiada ubezpieczony (i ma obowiązek naprawić lub zrekompensować szkodę). Za osoby trzecie uważa się tych, którzy nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym i nie są członkami jego rodziny. Szkody mogą mieć charakter majątkowy (na przykład zniszczenie, uszkodzenie czy utrata rzeczy, utrata korzyści majątkowych) lub osobowy (uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć). Mogą one wynikać zarówno z działania ubezpieczonego, jak i niepodjęcia przez niego pewnych czynności (zaniedbania).

Ubezpieczeniem może być objęte miejsce zamieszkania, terytorium kraju, Europy, a czasami nawet cały świat. Im większy obszar objęty ubezpieczeniem, tym za więcej szkód odpowiada ubezpieczyciel.

Jeżeli OC jest ograniczona do miejsca zamieszkania, będzie odpowiadać tylko za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości.

W opcji „cały świat” do ochrony ubezpieczeniowej może wejść więcej obszarów życia prywatnego, czyli czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i życia codziennego, opieką nad dziećmi oraz innymi członkami rodziny lub osobami mu bliskimi (za których odpowiedzialność z mocy prawa ponosi ubezpieczony), rekreacyjnym uprawianiem sportu (również w czasie urlopu), posiadaniem zwierząt domowych.

W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym znajdziemy oczywiście wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel zazwyczaj nie odpowiada za szkody:

 • objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (na przykład OC komunikacyjne);
 • wyrządzone umyślnie;
 • wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych;
 • powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • spowodowane wyczynowym uprawianiem sportu;
 • powstałe w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz wyrządzone w drzewostanie lasów i parków narodowych.

Poziom sum ubezpieczenia (zwanych tu sumami gwarancyjnymi) i stawek taryfowych zależy od zakresu ochrony. Każda firma może je ustalać dowolnie. Podczas określania sumy gwarancyjnej niestety nie można posiłkować się żadną wartością, tak jak w przypadku mienia.

Nie da się określić, jakie szkody mogą powstać w przyszłości u osób trzecich. Dlatego zakłady ubezpieczeń proponują zazwyczaj wybór jednego z kilku wariantów ubezpieczenia, na przykład z sumą gwarancyjną 25, 50 lub 100 tys. zł. Czasami ustala się ją jako wielokrotność sumy ubezpieczenia budynku lub jego wyposażenia.

Wybrana suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia określono, że suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania, to w razie wypłaty odszkodowania w wysokości 15 tys. zł przy sumie gwarancyjnej wynoszącej 50 tys. zł od tej pory górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie już tylko 35 tys. zł. Za ubezpieczenie OC trzeba zapłacić odrębną składkę (stosunkowo niewielką) lub otrzymuje się je bezskładkowo. Co oczywiście nie znaczy, że za darmo. Jego koszt wliczony jest wówczas w inne ubezpieczenie, do którego OC jest dodatkiem.

Home assistance

Z tej usługi polscy klienci firm ubezpieczeniowych nie korzystają jeszcze zbyt często. Za to w innych krajach, na przykład we Francji, jest to ubezpieczenie bardzo popularne.

Słowo assistance oznacza pomoc, opiekę, wsparcie lub ratunek. Polega ona na zorganizowaniu, w razie zaistnienia jakiegoś zdarzenia losowego, pomocy mieszczącej się w zakresie ubezpieczenia i w możliwie jak najkrótszym czasie. Ubezpieczenie to dotyczy miejsca zamieszkania

Home assistance nie polega jednak na wykonaniu kompleksowej usługi doprowadzającej mienie do stanu sprzed szkody, a jedynie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ograniczeniu dalszego rozprzestrzeniania się szkody, na przykład odcięciu dopływu wody w czasie zalania, awaryjnym otwarciu zamków drzwiowych po utracie kluczy, wstawieniu szyby stłuczonej przez wandali, zabezpieczeniu dachu po wichurze. Po oszacowaniu wartości strat przez ubezpieczyciela poszkodowany będzie mógł też skorzystać z pomocy w poszukiwaniu fachowca, który za wypłacone odszkodowanie podejmie się przywrócenia stanu sprzed nieszczęśliwego zdarzenia.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WARTO WIEDZIEĆ

W ramach home assistance ubezpieczony ma zapewnione usługi techniczne (serwisowe) w domu:

 • interwencja specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych) obejmująca organizację i koszt jego dojazdu oraz robociznę (koszt części zamiennych zazwyczaj pokrywa ubezpieczający);
 • transport klienta do miejsca ubezpieczenia (domu), czyli organizacja i koszty jego przejazdu do miejsca, w którym zdarzyła się szkoda objęta ochroną;
 • podróż klienta po pozostawiony pojazd, czyli organizacja i koszty jego przejazdu z domu do miejsca, w którym był w chwili zdarzenia i zostawił pojazd;
 • pobyt w hotelu (organizacja i koszt), jeżeli dom nie nadaje się do zamieszkania na skutek zdarzeń objętych ochroną;
 • transport klienta do hotelu (organizacja i koszt);
 • dozór mienia, czyli organizacja i koszt dopilnowania rzeczy klienta przez ustalony okres od zgłoszenia włamania;
 • transport mienia (organizacja i koszt) z miejsca zamieszkania ubezpieczającego do miejsca przez niego wyznaczonego, jeżeli dom nie nadaje się do zamieszkania;
 • pomoc w zastrzeżeniu karty, czyli informacja o numerze telefonu do jednostki przyjmującej zastrzeżenia lub przekazanie jej wiadomości o utracie karty;
 • naprawa sprzętu RTV/AGD/PC, czyli organizacja dojazdu oraz koszt robocizny i części zamiennych do naprawy przedmiotów uszkodzonych;
 • organizacja prac remontowych, których koszt jest refundowany z odszkodowania;
 • uciszenie systemu alarmowego, którego klient nie jest w stanie samodzielnie wyłączyć;
 • opieka wakacyjna nad osobami niesamodzielnymi w przypadku urlopu trwającego powyżej siedmiu dni

usługi informacyjne, na przykład o:

 • rozgrywkach sportowych i ich wynikach;
 • podróżach i turystyce (klimat w danym kraju, szczepienia obowiązkowe, wizy, atrakcje turystyczne);
 • trasach samochodowych (sugerowane połączenia i objazdy, lokalizacja najbliższej stacji benzynowej lub warsztatu samochodowego);
 • możliwości wypożyczenia samochodu lub holowania pojazdu;
 • usługodawcach;
 • połączeniach lotniczych;
 • kosztach paliwa i opłat drogowych we wskazanym kraju;
 • procedurze likwidacji szkód w danym zakładzie ubezpieczeń;
 • procedurze leczenia za granicą w ramach ubezpieczenia.

Zobacz, które zabezpieczenia dadzą Ci zniżkę przy ubezpieczeniu domu

Bez tych zabezpieczeń żadna firma ubezpieczeniowa nie będzie chciała ubezpieczyć domu....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czy będzie uszczelnienie opodatkowania przy...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie, które mają wyeliminować możliwość unikania zapłaty podatku od...

Podatek od najmu mieszkania. Rozliczenie na...

Podatek od najmu mieszkania można rozliczyć na zasadach ogólnych. Z jakimi formalnościami się to...

Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Zakup nieruchomości. Jaka stawka VAT za zakup...

Zakup nieruchomości - nowego domu lub działki podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 8 lub 23%. Sprawdź, jaki...

Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa,...

Od 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pieniądze z niego zostaną...