| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Ubezpieczenie domu gotowego. Wybieramy polisę najlepszą dla naszej nieruchomości
Ubezpieczenie od kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych...

Ubezpieczenie domu gotowego. Wybieramy polisę najlepszą dla naszej nieruchomości

Zakończenie budowy domu to dobry moment, na ubezpieczenie budynku lub przekształcenie dotychczasowej polisy - z domu w budowie na dom gotowy do zamieszkania. Podpisując umowę, musimy być czujni, aby w ubezpieczeniu od kradzieży czy w tak zwanym ogniowym, były zawarte wszystkie elementy zagospodarowania nieruchomości. Zobacz także, co wchodzi w skład ubezpieczenia, a czego firmy nie chcą ubezpieczać.

Przez zakończenie budowy rozumie się zazwyczaj moment, w którym następuje zamieszkanie w budynku – pod warunkiem że nastąpiły wymagane przepisami prawa odbiory techniczne instalacji albo inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Nie należy dokonywać wyboru polisy bez uprzedniego przeglądu oferty kilku zakładów ubezpieczeń i przeczytania ogólnych warunków umów (OWU). Mogą się one znacznie różnić, zwłaszcza zakresem ochrony. Porównania możemy dokonać sami lub skorzystać z pomocy firmy, która prowadzi sprzedaż na rzecz kilku firm ubezpieczeniowych, bądź brokera (który jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym wykonującym czynności w imieniu i na rzecz klienta, reprezentuje jego intetesy, identyfikuje ryzyko i doradza w zakresie ubezpieczeń. Ocena, czy cena polisy jest adekwatna do proponowanej ochrony, może być trudna.

Przedmiot ubezpieczenia. Najlepiej gdy polisa obejmuje wszystkie elementy zagospodarowania nieruchomości, czyli:

 • budynek mieszkalny wraz z garażem znajdującym się z nim w jednej bryle;
 • budynki gospodarcze i garaże wolno stojące – usytuowane w obrębie tej samej posesji co dom;
 • obiekty małej architektury – którymi są na przykład wiata, ogrodzenie wraz z bramą, furtką, skrzynką na listy, instalacją domofonową i napędem bramy, nawierzchnia podjazdu, piaskownica, basen, oczko wodne, śmietnik (obiekty te muszą być na stałe związane z gruntem i usytuowane w obrębie posesji);
 • elementy stałe budynków, takie jak armatura sanitarna, kabina natryskowa, wanna, umywalka, sedes, bidet, podgrzewacz wody, zlewozmywak, kuchenka, ściany działowe, przegrody szklane, poręcze schodów, drzwi wraz z futrynami i zamkami, okna łącznie z oszkleniem, ościeżnicami i zamknięciami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe okien i drzwi, obudowy instalacjii grzejników, powłoki malarskie, tynki ścian i sufitów, okładziny ścian (w tym lustra wbudowane na stałe), podłóg, schodów i sufitów, podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich oprawami oświetlenia czy wentylacji, zakończenia instalacji przeciwpożarowej, przyłącza mediów, grzejniki, kontakty, wyłączniki, kocioł, kominek, klimatyzatory, wentylatory, czujki, sygnalizatory i inne elementy systemu alarmowego, zabudowa tarasu, zabudowa wnęk, szaf, pawlaczy;
 • ruchomości domowe, czyli meble i dywany, urządzenia gospodarstwa domowego, żyrandole i kinkiety, odzież i inne przedmioty użytku osobistego, pojazdy bez napędu mechanicznego, kosiarki, rowery, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt ogrodniczy, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, instrumenty muzyczne, elementy systemów anten satelitarnych, radiowych i telewizyjnych umieszczone wewnątrz budynku mieszkalnego, biżuteria, gotówka, a nawet narzędzia stanowiące standardowe wyposażenie samochodu (ale przechowywane na przykład w piwnicy lub budynku gospodarczym), dodatkowy komplet kół, opon sezonowych, foteliki samochodowe dla dzieci, bagażniki samochodowe oraz części zapasowe do samochodów, motocykli, rowerów;
 • ruchomości specjalne, do których zalicza się przedmioty: – wartościowe, na przykład dzieła sztuki, antyki, ręcznie wykonane dywany i gobeliny, unikatowa porcelana, broń, trofea myśliwskie, znaczki pocztowe, monety, medale oraz inne przedmioty o charakterze kolekcjonerskim, biżuteria o wysokiej wartości jednostkowej; – do prowadzenia działalności zarobkowej lub gospodarczej, na przykład urządzenia i narzędzia, materiały i towary przeznaczone do sprzedaży lub przerobu oraz mienie przyjęte w celu wykonania usługi.

Regułą jest, że ubezpieczenie budynków gospodarczych i obiektów małej architektury może być jedynie dodatkiem do ubezpieczenia budynku mieszkalnego, a ruchomości specjalnych – do ruchomości domowych.

Warto się dowiedzieć, czy firma oferuje ubezpieczenie kosztów odtworzenia roślinności ogrodowej zniszczonej w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Zakres ubezpieczenia

Może być formułowany przez ubezpieczycieli na dwa sposoby:

 • przez literalne wskazanie ryzyk, które będąc przyczyną szkód, podlegają ochronie (ubezpieczenie od ryzyk nazwanych);
 • przez literalne wskazaniezdarzeń, za które ubezpieczyciel nie odpowiada (ubezpieczenie all risks, czyli od wszystkich ryzyk).

Ubezpieczenie all risks nie jest jeszcze często stosowane, choć kilka towarzystw ubezpieczeń ma je w swojej ofercie od kilku lat. Jest ono zwykle mniej więcej 20% droższe od tradycyjnego ubezpieczenia ze względu na szerszą ochronę. W tradycyjnym modelu ubezpieczenia, od ryzyk nazwanych, oferty poszczególnych ubezpieczycieli mogą się różnić zarówno pod względem listy zdarzeń, jak i ich definicji.

Tabela przedstawia oferty firm ubezpieczeniowych

Autor: Agnieszka Włodarska-Poloczek

Zobacz, jak różnią się oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Pod względem zakresu ochrony rozróżnia się dwie grupy ubezpieczenia domu wraz z wyposażeniem, które są odrębnie wyceniane w polisie:

 • tak zwane ubezpieczenie ogniowe, czyli od pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak wybuch, huragan, przepięcie, uderzenie pioruna;
 • ubezpieczenie od kradzieży, które standardowo obejmuje trzy ryzyka:

- kradzież z włamaniem, czyli usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń (przy użyciu siły lub narzędzi i po pokonaniu istniejących zabezpieczeń) albo z pomieszczenia, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem;
- rabunek, czyli zabór mienia dokonany w następujący sposób: sprawca użył siły lub groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadził osobę posiadającą klucz do pomieszczeń i zmusił do ich otworzenia, używając siły lub grożąc jej użyciem, bądź dokonał oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wykorzystał błąd osoby niepełnoletniej, w podeszłym wieku lub upośledzonej umysłowo;
- dewastacja (wandalizm), czyli umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w związku z dokonaną lub usiłowaną kradzieżą z włamaniem bądź rabunkiem.

W powyższym opisie istotne znaczenie ma określenie „dokonane lub usiłowane”. Słowo „usiłowane” gwarantuje ubezpieczonemu ochronę z tytułu kradzieży nawet wtedy, gdy złodziej nie dostanie się do środka budynku, ale na przykład uszkodzi drzwi. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku nie jest sprzedawane samodzielnie bez ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wyłączenia odpowiedzialności

Firmy ubezpieczeniowe ograniczają swoją odpowiedzialność przez ustalenie w OWU limitów i wyłączeń. Każda firma robi to według własnych zasad.

Limity

Polegają na ograniczeniu wypłaty odszkodowania z tytułu określonych zdarzeń lub w odniesieniu do danego mienia. Mimo że suma ubezpieczenia określona w polisie jest górną kwotą, którą ubezpieczyciel zapłaci za szkodę, to w tekście umowy można znaleźć ograniczenia limitujące wypłatę. Na przykład kwota maksymalnego odszkodowania za naprawę zabezpieczeń uszkodzonych w wyniku włamania, za sprzęt elektroniczny, gotówkę lub za zdarzenia takie jak przepięcie czy wandalizm jest określona jako pewien procent sumy ubezpieczenia budynku lub wyposażenia. Limit może być również określony kwotowo.

Wyłączenia

Też odnoszą się do konkretnych zdarzeń lub przedmiotów. Standardowo wyłączane z odpowiedzialności są:

 • szkody powstałe: – w czasie wojny, rozruchów, zamieszek; – w wyniku braku odpowiednich przeglądów, badań lub działań okresowych wynikających z przepisów prawa, które ubezpieczający jest zobowiązany wykonać; – w wyniku eksploatacji górniczej podziemnej lub naziemnej, prowadzenia robót ziemnych;
 • mienie takie jak: – budynki i budowle wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub niespełniające warunków prawa budowlanego lub w których nieprzestrzegane są przepisy eksploatacyjne; – domy opuszczone, nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki, pustostany (z wyjątkiem tych w budowie); – przedmioty znajdujące się na zewnątrz, uszkodzone na skutek pękania mrozowego; – rzeczy pozostawione na balkonach, tarasach, loggiach.

Suma ubezpieczenia i cena polisy

Cena zależy od przedmiotu ubezpieczenia (stawki są inne dla budynków, ruchomości domowych itd.), zakresu ochrony i oczywiście sumy ubezpieczenia ustalonej dla określonego mienia.

Suma ubezpieczenia dla budynku powinna odpowiadać jego pełnej wartości. W tej chwili powszechnie za podstawę ubezpieczenia przyjmuje się wartość odtworzeniową, czyli taką, która pozwala na pokrycie kosztów odbudowy budynku w tej samej lokalizacji, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, technologii, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz kosztów poniesionych na prace wykończeniowe.

Warto wiedzieć, że jeśli początkowo suma ubezpieczenia zostanie ustalona za nisko lub w trakcie trwania umowy dokona się zmian czy modernizacji podwyższających wartość budynku, można będzie w każdym czasie zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej w celu doubezpieczenia. Z drugiej strony zaniżenie wartości sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenie) może powodować konsekwencje w postaci tak zwanej proporcjonalnejwypłaty odszkodowania. Oznacza to, że odszkodowanie zostanie pomniejszone w takiej proporcji, w jakiej zaniżona została suma ubezpieczenia budynku przed szkodą.

Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych może być ustalana inaczej w każdej firmie. Niektóre wymagają, aby odpowiadała jego pełnej wartości (tak jak budynek), inne dopuszczają ustalenie sumy ubezpieczenia w systemie tak zwanego pierwszego ryzyka. Powinna wówczas odpowiadać przewidywalnej maksymalnej szkodzie, jaka może się zdarzyć w wyniku zdarzeń losowych – kwota ta nie musi odpowiadać pełnej wartości mienia.

Przeczytaj dodatkowo:
Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Stawka podatku VAT na usługi budowlane przy...

Kwestia zakupu materiałów budowlanych jest istotna z przyczyn podatkowych. Inwestor może skorzystać z...

Zmiany w podatku od nieruchomości. Sprawdź, jakie...

Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości będą obowiązywać od stycznia 2016 roku. Na...

Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka...

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela...

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od...

Projekt zmian w przepisach przewiduje znaczną podwyżkę podatku od garażu. Może on być nawet dużo wyższy od...