| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Stawki podatku VAT w budownictwie jednorodzinnym. 8 czy 23%?
Budowa domu jednorodzinnego a wysokość stawki VAT

Stawki podatku VAT w budownictwie jednorodzinnym. 8 czy 23%?

Oliczając koszty planowanej inwestycji - budowy domu, wykończenia czy remontu - należy wziąć pod uwagę ceny brutto materiałów i usług. Duże znaczenie mają tu stawki VAT w budownictwie. Sprawdź, kiedy stawka podatku VAT wynosi 8, a kiedy 23%. Dowiedz się, w jakich okolicznościach można skorzystać z niższej stawki.  

Podatek od towarów i usług obciąża transakcje i usługi (dolicza się go do ceny) wykonywane przez podatników VAT, czyli producentów, handlowców i usługodawców. Ta generalna zasada jest modyfikowana przez system ulg. Najistotniejszą jest wprowadzenie dla podatników VAT limitu 150 tys. zł. Obroty uzyskane poniżej tej kwoty nie podlegają takiemu opodatkowaniu (są zwolnione z VAT). Z tej przyczyny cena usług remontowych i wykończeniowych wykonywanych przez tak zwane złote rączki jest tańsza o kwotę VAT.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013. Sprawdź, za jakie prace remontowe dostaniesz pieniądze

VAT w budownictwie jednorodzinnym

Podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Obejmuje ona grunty i materiały budowlane.

W budownictwie mieszkaniowym stosuje się stawkę obniżoną do 8%. Jak wynika z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, warunkiem jej stosowania jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

 • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych;
 • budynki lub ich części muszą być zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli muszą to być:
  1. budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11, na przykład budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (z wyłączeniem lokali użytkowych wyodrębnionych do oddzielnej księgi wieczystej),
  2. lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12.

Wysokość stawki VAT w zależności od powierzchni domu

Dla stawki 8% wprowadzono limit powierzchni – dla domów jednorodzinnych jest to 300 mkw. powierzchni użytkowej, a dla lokali – 150 mkw. Jeżeli dom jednorodzinny ma większą powierzchnię – do wszystkich prac budowlanych, remontów i modernizacji stosuje się dwie stawki – 8 i 23% – w odpowiedniej proporcji ustalonej według metrażu.

W przypadku budowy budynku, w którym znajduje się wiele lokali mieszkalnych (na przykład cztery), nie obowiązuje żaden limit. Nie jest to bowiem ani dom jednorodzinny, ani lokal mieszkalny. Wszystkie prace związane z jego budową są opodatkowane stawką 8% VAT, także w tedy, gdy po zakończeniu budowy jeden z lokali w tym budynku będzie lokalem użytkowym.

Zgodnie z PKOB budynek mieszkalny to taki obiekt, w którym co najmniej 50% powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Planowana powierzchnia lokali mieszkalnych w takim budynku także nie wpływa w żaden sposób na stawkę podatku. Pprzedmiotem robót budowlanych jest bowiem budynek, a nie poszczególne lokale. Limity dla lokali mieszkalnych mają zastosowanie w zasadzie wyłącznie w przypadku prac prowadzonych już po ich wybudowaniu, takich jak montaż kuchni, łazienki, urządzeń sanitarnych itp.

Roboty objęte stawką 8%

Obniżoną stawkę VAT stosuje się do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków mieszkalnych. Przepisy podatkowe nie definiują tych pojęć, dlatego należy się odwołać do Prawa budowlanego:

 • budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Budową jest także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu; l przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem kubatury, powierzchni, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji;
 • remontem są wszelkie roboty budowlane w ykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego (z wyjątkiem bieżącej konserwacji), przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym;
 • modernizacja oznacza unowocześnienie i usprawnienie obiektu, obejmuje więc większy zakres i skutek prac niż remont.

Wymienione wyżej roboty budowlane są objęte stawką 8%, jeżeli dotyczą budynku (lokalu) mieszkalnego o odpowiedniej (limitowanej) powierzchni. W przypadku robót budowlanych, wykończeniowych lub remontowych prowadzonych w budynkach jednorodzinnych lub w lokalach mieszkalnych (po wyodrębnieniu do osobnej księgi wieczystej) o powierzchni przekraczającej limity – wykonawcy muszą wystawiać faktury z dwiema stawkami: 8% i 23%.

Stawka 8% obejmie tę wartość prac, która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Nie można ustalić, że powierzchnia pewnych pomieszczeń mieści się w limicie, a innych jest poza nim, i w ten sposób obliczać podatek (na przykład, że łazienkę uwzględniamy w limicie – stawka 8%, a kotłownię poza limitem – stawka 23%). Każda kwota należna wykonawcy jest rozbijana na dwie stawki, niezależnie od tego, jakie prace są wykonywane.

Prace przygotowawcze

Stawką 8% objęto wszystkie roboty budowlane. Jednak usługi związane z przygotowaniem budowy nie są tożsame z robotami budowlanymi. Prace projektowe są objęte 23-procentową stawką VAT, niezależnie od tego, czy są one związane z budownictwem mieszkaniowym. Podobnie jest w przypadku prac geodezyjnych i kartograficznych: stawka wynosi 23% bez względu na status inwestycji. Taka sama stawka obowiązuje przy usługach inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy

Roboty instalacyjne w budynku

Obniżona stawka VAT obejmuje wszelkie prace budowlane, montażowe i remontowe w budynkach i lokalach mieszkalnych. Z pewnością należy do nich zaliczyć prace instalacyjne. Pojęcie to obejmuje nie tylko instalacje, bez których budynek nie może funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem, takie jak wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, grzewcza, wentylacyjna, ale także takie jak centralnego odkurzania. DIS w Łodzi w interpretacji z 18.01.2012 r. (IPTPP1/443-878/11-4/IG) wyraził nawet pogląd, że stawkę 8% można stosować także do montażu instalacji elektronicznego zabezpieczania (w tym systemów alarmowych i przeciwpożarowych).

„Montaż instalacji elektronicznego zabezpieczenia zaliczyć należy do usług modernizacyjnych. Bowiem ma on na celu unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Zatem montaż systemów alarmowych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowany jest stawką podatku w wysokości 8%”.

Prace konserwacyjne

Roboty konserwacyjne to prace mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. Zgodnie z § 7 u st. 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku 8% stosuje się do:

 • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – co oznacza limitowanie powierzchni;
 • robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego (z wyłączeniem lokali użytkowych) oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie poprzedniego punktu – co oznacza, że obejmuje także „ponadlimitową” powierzchnię.

Jeżeli podczas robót konserwacyjnych użyto towarów, których wartość netto przekracza 50% należności za usługę konserwacji – stawka wynosi 23%. Ta „podwyżka” nie dotyczy jednak budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a więc ma zastosowanie przy konserwacji w budynkach jednorodzinnych o powierzchni powyżej 300 mkw.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Podatek od nieruchomości - w 2014 roku zapłacimy...

Od początku 2014 r. wzrosną stawki podatku od nieruchomości, między między innymi od budynków mieszkalnych....

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Zmiany w podatku od nieruchomości. Sprawdź, jakie...

Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości będą obowiązywać od stycznia 2016 roku. Na...

Stawka podatku VAT na usługi budowlane przy...

Kwestia zakupu materiałów budowlanych jest istotna z przyczyn podatkowych. Inwestor może skorzystać z...

Darowizna pieniężna. Kiedy jest zwolniona z...

Jeśli rodzina chce finansowo wspomóc budowę Twojego domu, zakup mieszkania czy spłatę kredytu,...